Tot de Kern - Nr. 1

De integratie van Bouw en Techniek vraagt ons om met een andere blik naar een hoop zaken te kijken. Een van de onderwerpen die we momenteel onder de loep nemen is de engineering van Bouw en Techniek en dan met name hoe we deze twee combineren. Hiervoor is de ontwerpgroep Engineering in het leven geroepen. De taak van deze groep is om vorm te geven aan het engineeringsproces van de toekomst, de “Dream State Engineering”. 
 

De link vanuit 'Kerninitiatieven editie 2' naar 'Cross selling binnen Technisch Beheer' is helaas niet correct. klik hier voor de juiste pagina. Onze excuses.

De marktomstandigheden en financiële resultaten van BAM Bouw en Techniek geven 
voldoende aanleiding voor een heroriëntatie op commercieel gebied. Om dit mogelijk te 
maken zijn drie onderzoeken gestart: een analyse door consultant Bain over de behaalde resultaten uit het verleden, een onderzoek naar toekomstige marktontwikkelingen, en als derde een regionale analyse.
Groei In Beheer en Onderhoud is een belangrijke ambitie die in de volksmond afgekort “GIBO” wordt genoemd. Dit initiatief was een voorloper op de integratie van BAM Bouw en Techniek. Feitelijk werden hiermee alle processen, rapportages, facturatie en contractbeheer alvast gelijkgetrokken. 
 
De laatste tijd is er nogal wat veranderd binnen en rondom BAM. Zo zorgen nieuwe technologieën voor andere inzichten en verandert de wereld om ons heen in sneltreinvaart. Zo ontstond ook BAM Bouw en Vastgoed, waar vanuit de discipline Inkoop nu wordt gemanaged voor BAM Bouw en Techniek. Het integreren van meerdere bedrijven in BAM Bouw en Vastgoed zorgde ervoor dat uitgaven onder de loep zijn genomen. Zo werd er al snel duidelijk dat maar liefst 70% van de omzet wordt ingekocht. Cruciaal puntje, vind je niet? 
Onze markt vraagt erom…
 
  • Ervaar jij ook dat onze klanten telkens andere dingen uitvragen qua scope en voorwaarden?
  • Weet jij altijd wat er van jou wordt verwacht of wat je van een collega kunt verwachten?
  • Merk jij ook dat een oud Utiliteitsbouwer anders werkt dan een oud Technieker?
  • Heb jij ook behoefte aan stabiliteit en projecten die lekker lopen?
Hierbij de eerste uitgave van ‘Tot de Kern’. Een speciale nieuwsbrief van BAM Bouw en Techniek over het samengaan van BAM Techniek en BAM Utiliteitsbouw. Hiervoor zijn in 2015 zes kerninitiatieven gestart. 
 
Graag houden we jou op de hoogte van de voortgang die de werkgroepen maken en van de implementatie van de quick wins, in de regio’s en bij de marktspecialismen. 
 
Het bedenken van een nieuwe aanpak, verbeterde processen en geïntegreerde werkwijzen is mooi: het heeft pas toegevoegde waarde als we ook conform werken. Elkaar vertellen ‘wat we doen’, ‘welke initiatieven er lopen’ en ‘waarom’ is hierbij essentieel.