Artikelen

10 december 2015

- Finance Integratie Bouw en Techniek

Blijven we landelijke tarieven hanteren? Zijn deze gebaseerd op functies of op functiegroepen? Hoe gaan we om met inleners qua tarief? En zitten de reis- en ICT kosten ook in dit tarief? Hoeveel stijgen de tarieven eigenlijk en welke invloed heeft dit op ons AK-percentage? Dit is slechts een greep uit de vragen waar we in de finance integratie Bouw en Techniek antwoord op proberen te vinden.

10 december 2015
BAM heeft steeds meer contracten waarin het beheer en onderhoud een grote rol speelt. Kostentechnisch is de onderhoudsfase vaak belangrijker dan het bouwen zelf. Dit is een grote omschakeling ten opzichte van de ‘standaard’ bestekwerken waarbij we na oplevering konden vertrekken.
10 december 2015

Binnen Bouw en Techniek bestaat al geruime tijd het Tenderbureau. Sinds 1 juni 2015 is er ook een Tenderdesk. Maar wie doet nu precies wat?

Dirk Moree is als manager verantwoordelijk voor de Tenderdesk en legt uit.

10 december 2015

Zorgvastgoedscan oplossing voor leegstand

Traditionele verzorgingshuizen voor ouderen lopen leeg. Onder invloed van gestegen zorgkosten wordt het verblijf in een verzorgingshuis vanuit de overheid niet meer vergoed. Steeds meer 65-plussers kiezen er bovendien voor hun oude dag anders vorm te geven. Dit stelt veel eigenaren van ouderenzorgvastgoed voor de uitdaging een nieuwe bestemming te vinden voor hun gebouw. Specialist Vitaal ZorgVast komt met een oplossing.

10 december 2015

Eindelijk is het dan zover. De lang gekoesterde droom van Antwan van Doorn, projectleider paneelbouw, is werkelijkheid geworden. Namelijk het fysiek samenbrengen van Paneelbouw en Modulair Ontwikkelen en Bouwen. Paneelbouw, vroeger onderdeel van BAM Techniek – Industrie, is sinds november gevestigd aan de Klovenier te Veenendaal. Het volledige team in Veenendaal bestaat uit ongeveer 18 personen en is groeiende.

 

10 december 2015

Kick-offs bij integrale projecten: Verwachtingen managen en verrassingen voorkomen

 

Een van de drie quick-wins in het kerninitiatief “Projects in Control” is het starten van een project met een gezamenlijke kick off. De eerste ervaringen van zo’n kick-off zijn een feit. De projecten Hornbach en Stichting Pensioenfonds ABP zijn zo vrij om hun ervaringen met ons te delen.

10 december 2015

Henk Janssen is een fervent aanhanger van de Lea(r)n-methodiek. Een gesprek over de geplande “kerstverbetermarkt” bij AAM loopt uit op een gesprek met een visionair die zijn organisatie kansen geeft om verbeteringen door te voeren. De kerstverbetermarkt past precies in dit plaatje. De directeur van BAM AAM  trapt af: ‘Ik probeer om een lerende organisatie te zijn, gericht op het creëren van klantwaarde met waarde voor klant en waarde voor BAM. Dus voor beiden. Dit gebeurt niet vanzelf. 

10 december 2015

Coca-Cola, Unox, Facebook, en Hema. Allemaal bekende merken waar we als consument niet omheen kunnen. Dagelijks overspoelen ze ons met hun commerciële berichten. Je denkt het misschien niet meteen; BAM is ook een van die merken! In de afgelopen anderhalve eeuw heeft de naam BAM stapje-voor-stapje meer betekenis gekregen bij een steeds bredere groep mensen. Mede dankzij onze groeiende merkreputatie zijn we uitgegroeid tot het bedrijf dat we vandaag zijn. In 2015 is daarom hard gewerkt* aan een nieuwe uitstraling. 

10 december 2015

Waar staan we een jaar na de start van de integratie van Bouw en Techniek, en hoe ziet de toekomst eruit? Redenen genoeg voor een gesprek met directievoorzitter Henk Bol. Over trots, de zoektocht naar verbeteringen en de zekerheid dat niets bij het oude blijft. ‘We moeten ermee leren leven dat alles voortdurend verandert.’ 

13 november 2015

Bijna een jaar zijn we op weg met het integratieproces tussen bouw en techniek. Twee gerespecteerde culturen met een lange historie. Met verschillen in leiderschap en in fasering op onze projecten. 

12 november 2015

De afgelopen zes weken zijn vier nieuwe tenderstrategen gestart op het tenderbureau in Bunnik. Zij worden de verbindende schakel tussen de regio’s op het gebied van nieuwe tenders waarvoor BAM zich heeft geprekwalificeerd. De afdeling heeft onder leiding van Carien Akkermans ambitieuze doelstellingen staan. 

11 november 2015

Zoals je mogelijk al gemerkt hebt, is het intranetportaal van BAM Bouw en Techniek live. Eén portaal voor alle medewerkers binnen de kantooromgeving van BAM Bouw en Techniek. Naast beleidsinformatie en het corporate nieuws kun je vooral praktische zaken terugvinden om je werk te vergemakkelijken.

11 november 2015

Het Jacobs Douwe Egberts (JDE) hoofdkantoor in Utrecht is al jaren de plek waar koffie gebrand wordt en waar BAM al zo’n veertig jaar bouwkundig onderhoud verricht. Laat dit nu net het moment zijn waarop JDE een opdracht geeft voor de uitbreiding van de Coffee Plaza. Deze opdracht omvat de uitbreiding van de kantine, waarbij deze uitbreiding in eerste instantie als kantoorruimte in gebruik zal worden genomen en daarna als kantine zal fungeren.

 

11 november 2015

‘We liggen op schema bij de reductie van het handelswerkkapitaal van ten minste € 300 miljoen ultimo 2015’, zegt Rob van Wingerden in de financiële update van het derde kwartaal. Ook binnen BAM Bouw en Techniek wordt hard getrokken aan het structureel verwerven van werkkapitaal

10 november 2015

De foto's die kraanmachinist Marco van Dulst uit Utrecht maakt worden steeds populairder. Bijna achthonderd Twitteraars volgen de kraandrijver die elke dag op zestig meter hoogte een jaloersmakend uitzicht over de stad heeft. 

10 november 2015

Eén afdeling Inkoop is onderdeel van de nieuwe organisatiestructuur van BAM Bouw en Vastgoed. Maar wat weten we hier nu eigenlijk van? Wat doet deze afdeling? En waar zijn onze inkopers momenteel mee bezig?

10 november 2015
Hubrecht Instituut

Denken vanuit de gebruiker, hoge kwaliteit, kortere bouwtijd en voldoen aan levenscyclus- en duurzaamheidseisen. Dit zijn de pijlers van de modulaire bouw- en installatieconcepten, waarmee BAM, met succes en ruim binnen de gewenste termijn, de uitbreiding van het Utrechtse Hubrecht Instituut heeft gerealiseerd.

Projectmanagers Mark van der Horst en Selwyn van Moorsel zijn voor het digitale magazine van het Hubrecht Instituut geïnterviewd.

8 oktober 2015

Dit jaar zal de Worldwide BAM Safety Day plaatsvinden op dinsdag 13 oktober 2015. Het thema van 2015: In Shape to Start.

8 oktober 2015

‘Vanaf het moment dat de samenvoeging van bouw en techniek ging spelen, hebben de bouw en techniek OR’en hun handen ineengeslagen. Deze integratie verliep soepel! Vanuit de centrale ondernemingsraad (COR) is vervolgens gewerkt met commissies, die ieder verschillende integratiezaken van bouw en techniek op zich hebben genomen. Dit maakt de OR van BAM Bouw en Techniek niet erg zichtbaar, maar wij verrichten veel werk in samenwerking met de COR’, legt OR lid Bernie van Harn uit.

8 oktober 2015

In de afgelopen periode zijn collega’s drukdoende geweest om invulling te geven aan de eerder benoemde zes kerninitiatieven. Initiatieven die moeten bijdragen aan de integratie van BAM Bouw en Techniek. In de verschillende ontwerpteams zijn plannen voor zowel de lange als de korte termijn gemaakt.

Voor de korte termijn zijn door alle teams 3 'quick wins' opgesteld. Op 16 en 17 september jl. zijn deze 'snel te behalen voordelen' gepresenteerd aan een afvaardiging van onze centrale en regionale directies. Zij hebben de quick wins goedgekeurd en vastgesteld. Nu is het tijd om over te gaan tot implementatie. 

Pagina's