Zijn we al begonnen?

1 september 2015 10:07
Henk Bol

Nu de bouwvakantie weer achter ons ligt en deze week alle scholen weer zijn begonnen, is het belangrijk om ons weer snel te richten op het verder integreren en rendabel maken van ons bedrijf.

En dit is hard nodig! Wij zullen met elkaar flink de schouders eronder moeten zetten om mee te komen met de eisen en wensen vanuit de markt. Natuurlijk om onze aandeelhouders tevreden te houden, maar bovenal om onze eigen werkgelegenheid zeker te stellen. 

Onze focus ligt op tevreden klanten. Nieuwe bouwprojecten verwerven en bestaande gebouwen onderhouden en beheren is onze core business. In het laatste hebben we een stevige groeiambitie. Op korte termijn zoeken we voor deze discipline nieuwe mensen en starten we een om- en bijscholingsprogramma voor collega’s. Voor lopende projecten bestaat binnen heel BAM de noodzaak om deze onder controle te krijgen.

Wellicht zijn het ‘open deuren’ maar daarmee is het niet minder belangrijk om ze hier nogmaals te benoemen. We hebben afgesproken om alles in één keer goed te doen en we doen wat we afspreken! We doen het samen; samen met partners en uiteraard met je collega’s. We betrekken onze klant vroeg in het proces. Iedere medewerker heeft hierin een belangrijke rol. En laten we ook vooral niet vergeten te genieten van successen.

We zijn druk doende om onze organisatie te transformeren tot één bedrijf. Van buiten lijkt BAM hopelijk al één, maar wij weten allemaal dat er nog veel werk aan de winkel is om dit binnen ook kloppend te maken. De afgelopen tijd hebben verschillende teams initiatieven gepresenteerd voor de verdere integratie van BAM Bouw en Techniek. De uitvoering van deze plannen hebben invloed op alle werkvelden en vakgebieden van ons bedrijf en treffen dus ook jou. Deze maand start de uitvoering onder leiding van Bart Sigger en Dorien Staal. Wij houden je op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen. Lekker…we zijn weer begonnen!

Henk Bol