‘We make it before we make it’

21 augustus 2017 17:07

Op de vraag wat BAM Advies & Engineering, onderdeel van BAM Bouw en Techniek, precies doet, kan directeur Kees Blom kort zijn: ‘Binnen BAM zeggen wij altijd We make it before we make it. Die slogan dekt precies de lading voor hetgeen A&E doet. Vanuit Engineering bedenken wij vooraf hoe iets gebouwd moet worden. De bouw heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt.  Nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden voor het bouwproces. Op dit moment komen veel werelden samen. Zo worden er naast functionele eisen ook  steeds meer eisen aan gebouwen gesteld op het gebied van energieprestatie, milieu, comfort, onderhoud et cetera. Daarnaast is er een sterke toename in het beschikbaar komen van nieuwe technologieën om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. Wij hebben alle disciplines in huis, wat het een heel interessant speelveld maakt’.  

Belang van BIM
Binnen dit speelveld wil BAM Advies & Engineering dingen beter doen door technische ontwikkelingen toe te passen, waardoor er efficiënter kan worden gewerkt. Maar ook doet zij nieuwe dingen, zoals het opbouwen van kennis en ervaring voor oplossingen in het aardbevingsgebied in Groningen. Hiermee heeft BAM Advies & Engineering niet alleen een nieuwe markt aangeboord voor de engineers-tak, maar ook is een goede marktpositie voor BAM als geheel op dit gebied gecreëerd.  ‘Met BIM proberen we dingen, die al jaren zo gaan in de bouw, anders te doen’, zegt Kees. Hij benadrukt daarbij dat BIM wel meer is dan 3D modelleren waar iedereen direct aan denkt. ‘Het gaat juist om  de data die je eraan koppelt, informatiemanagement dus. We beschikken over enorm veel data van gebouwen en juist de koppeling tussen al die data en analyse en gebruik van de uitkomst daarvan, maakt BAM als kennispartij waardevol in de markt. In 2020 is ons gehele proces van ontwikkeling tot en met beheer en onderhoud volledig BIM-gestuurd’.

Samenwerking binnen BAM
‘Door veranderende contractvormen zijn we als BAM niet meer alleen verantwoordelijk voor de bouw, maar ook vaak voor de ontwikkeling ervan. Dit maakt dat integrale samenwerking binnen de driehoek van engineering, werkvoorbereiding en uitvoering van cruciaal belang is’, aldus Kees. Die samenwerking zie je ook terug op het vlak van veiligheid. Op dit moment leggen we mogelijke risicopunten voor de uitvoering vast in ons modellen en dragen deze ‘gemarkeerde’ aandachtspunten over naar de uitvoering middels een ‘warm contactmoment’. Ervaring leert dat dit contactmoment veel waarde toevoegt in het veiligheidsbewustzijn. Hiermee voegt zij aan al haar eindproducten een stempel ‘veilig voor uitvoering’ toe.

De innovatieve toekomst
Over de toekomst zegt Kees: ‘Kansen zijn er legio. Zo zijn we bezig met het koppelen van logistiek aan BIM modellen en kijken we hoe we augmented reality in kunnen zetten bij bijvoorbeeld onderhoudsactiviteiten. Daarnaast tonen klanten interesse voor het benutten van alle data waarover wij beschikken in de onderhoudsfase of bij herhuisvesting. Een grote uitdaging voor ons is de war on talent in deze markt. Er is schaarste en om dan de juiste mensen aan te kunnen trekken, is het van belang dat je voorop loopt op technologisch gebied. Dat spreekt jongeren nu eenmaal aan. Dit zien we ook terug in de hoeveelheid reacties die we krijgen nadat we in de media zijn geweest’.

Kom een kijkje nemen
Tot slot geeft Kees aan dat hij en zijn team het leuk vinden om collega’s kennis te laten maken met alle nieuwe technologieën die BAM Advies & Engineering inzet. Hij besluit dan ook met de open uitnodiging om vooral te komen kijken in gebouw E in Bunnik, maar roept ook op om hem en zijn team te laten weten waar jij als collega kansen ziet of behoefte aan hebt. ‘Elkaar versterken, begint immers bij het zoeken van de verbinding.’