Visualisatietechnieken

1 september 2015 12:34
Visualisatietechniek toegepast op Zwembad De Fluit

Tegenwoordig is een 3D-visualisatie niet meer weg te denken in het ontwerpproces. ‘Gemaakte ontwerpen krijgen kracht en onderbouwing door het maken van visualisaties. De wervende kracht van visualisaties of animaties is in feite het verleiden en daarmee ook het verkopen van een ontwerp’, legt Bram Hommen van A&E Architecten uit. Het biedt de klant, overheidsinstantie of omwonenden een helder beeld en uitleg van het plan. 

Verschillende technieken
‘Bij onze eigen architectonische ontwerpen maken wij gebruik van Revit of Sketchup-modellen die wij aankleden en importeren in Lumion. Met dit programma materialiseren wij het ontwerp en stellen wij de belichting in die een belangrijk onderdeel vormt van de beelden die we maken. Nabewerkingen van visualisaties doen we in Photoshop, bij een animatie gebruiken we een video-bewerkingsprogramma.’ Door de komst van Lumion kan A&E Architecten in een enorm verkorte tijd animaties en visualisaties renderen ten opzichte van vroeger met Revit of 3D Studio. Dit renderen is het inkleuren van de beelden door de computer voor een animatie of visualisatie. Dit vraagt een enorme rekenkracht van de computer en de grafische kaart daarvan. Daarom wordt het renderen van deze beelden vaak ’s nachts of in het weekend gedaan.

Toekomst
Om nog even een spraakverwarring uit de wereld te helpen; een visualisatie is een stilstaand beeld, een animatie daarentegen is een bewegend beeld. Visualisaties maakt A&E Architecten zowel digitaal als handmatig op de schetsrol. ‘Omdat wij graag blijven innoveren en inspelen op de wensen in de markt, onderzoeken we ook nieuwe technieken zoals Virtual Reality en Augmented Reality (toegevoegde realiteit). Het ultieme doel is dat de opdrachtgever door middel van het 3D-model de beleving krijgt dat hij zich midden in het ontwerp bevindt’, legt Bram enthousiast uit.

Veelal krijgt A&E Architecten de vraag om in een tender de faseringen in de uitvoering en bepaalde bouwmethodieken te verbeelden, waarbij soms ook veiligheid en belemmeringen voor de omgeving in het bouwproces worden gevisualiseerd. ‘Dit kunnen wij prima inzichtelijk maken voor BAM Bouw en Techniek-projecten’, aldus Bram.

Neem voor meer informatie contact op met bram.hommen@bam.nl.

Voorbeelden van visualisaties en animaties zijn te zien op: http://www.ae-architecten.nl/content/53/58/animaties-voor-derden.html