Verbinden

13 november 2015 12:30

Bijna een jaar zijn we op weg met het integratieproces tussen bouw en techniek. Twee gerespecteerde culturen met een lange historie. Met verschillen in leiderschap en in fasering op onze projecten. 

De beschikbare detailinformatie loopt over de as van de tijd nu eenmaal niet parallel. Integrale samenwerking staat niet ter discussie. Door de werelden van techniek en bouw bij elkaar te brengen zal onze kwaliteit verbeteren en het resultaat toenemen. Uitdagingen zijn er voldoende. De klantvraag centraal, de versnelling van de technologie koppelen aan de esthetische waarde en functionaliteit van het gebouw. Het denken en ontwikkelen van integrale modulaire concepten is van eminent belang. Centraal in deze ontwikkeling staat de mens. Kernwaarden zijn respect en het vermogen om te kunnen luisteren. Met deze waarden leren beide vakdisciplines elkaar beter te begrijpen. De Hogeschool aan de Padualaan in Utrecht is een voorbeeld waarbij deze genoemde kernwaarden hebben geleid tot succes.

Luisteren naar de klant waardoor we weten wat zijn uiteindelijk belang en dus zijn doel is. Vervolgens komen we met dit doel samen met deze klant tot een integrale oplossing. Bouw en techniek samen aan tafel met onze opdrachtgever; één belang met één resultaat.

Succes door verbinding tussen mensen!

 

Jaap Hazeleger