Veiligheid: De 10 regels van BAM Bouw en Techniek

8 oktober 2015 07:45

Het klinkt gek, maar ook voor veiligheid is integratie van bouw en techniek processen gaande. Je zou denken dat de tien regels van BAM toch gelijk zijn? Dat klopt. In hoofdlijnen zijn de veiligheidsregels al gelijk. Hier is geen speld tussen te krijgen. Maar de invulling van de regels, daar zitten de verschillen.

Afgelopen week is hier overeenstemming in gekomen. Wij zijn blij om hierbij de 10 uniforme veiligheidsgedragsregels van BAM Bouw en Techniek aan iedereen te kunnen presenteren.

Handschoenen en VCA-certificering

Het dragen van handschoenen op de bouwplaats was feitelijk het grootste verschil tussen bouw en techniek, legt Jan Prins, hoofd afdeling KAM uit. De Managers Realisatie hebben in hun overleg gezamenlijk besloten om het dragen van handschoenen voor iedereen op de bouwplaats verplicht te gaan stellen.

Een tweede nieuwe afspraak is dat alle onderaannemers VCA-gecertificeerd dienen te zijn. Dit geldt ook voor hun medewerkers.

‘Als KAM-afdeling en directie staan wij volledig achter het genomen besluit. De nieuwe regeling gaat in voor nieuwe projecten die in de loop van 2016 starten. Deze planning zal ook voor onderaannemers gelden. Uiteraard mogen regio’s besluiten om eerder met de invoering te beginnen’, aldus Jan.

Per 1 juli 2016 zijn de regels op alle projecten van BAM Bouw en Techniek ingevoerd. De veiligheidsgedragsregels zullen breed uitgedragen gaan worden, waarbij dit de eerste aankondiging is. Ook onze onderaannemers en leveranciers zullen binnenkort van onze besluiten op de hoogte worden gebracht.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je bij jouw KAM-contactpersoon terecht.

Jan Prins