Van GBS naar slimme data naar waarde voor de klant

6 december 2017 11:08

Het gebouwbeheersysteem (GBS) van onze klanten leert ons wat de status is van de technische installaties en onderdelen in een gebouw. Ook waarschuwt het bij storingen. Tot nu toe werden deze systemen binnen BAM Bouw en Techniek op regioniveau bediend. Dat werkte op zich prima. Alleen halen we zo niet het optimale uit de waardevolle schat aan informatie die al deze systemen samen te bieden hebben. Reden dan ook om alle GBS’en van onze klanten voortaan op één centraal platform onder te brengen.

The only way is up
Het beheer en onderhoud van gebouwen wordt steeds belangrijker. Met slim datagebruik zijn grote voordelen te behalen. Het is dan ook geen toeval dat BAM Bouw en Techniek hier in zijn nieuwe strategische koers heel nadrukkelijk op inzet. Het centraliseren van GBS-data is een eerste stap naar het integrale gebouwbeheersysteem dat predicatief onderhoud bij onze klanten mogelijk maakt. In deze eerste fase brengen we alle data bij elkaar zodat we deze op een uniforme manier kunnen ontsluiten. In volgende fasen gaan we modellen en algoritmen ontwikkelen om de informatie te analyseren. En nog weer later gaan we aan de slag met het optimaliseren van onze beheer- en onderhoudsdienstverlening en het ontwikkelen van nieuwe diensten.

Multidisciplinair projectteam
Voor het centraliseren van alle remote service platformen van onze klanten is een projectteam opgericht met collega’s vanuit de hele organisatie. Aan het woord zes mensen die elk vanuit hun eigen discipline nauw betrokken zijn bij de uitrol van het project. Van monteur tot directielid. Van informatiespecialist tot hoofdgebruiker.

 

“Voorspelbaar zijn is straks onze grote kracht”   

                                                                Jaap Hazeleger, directeur BAM Bouw en Techniek

Waarde creëren voor klanten

“Met het formuleren van onze strategische agenda hebben we nadrukkelijk ingezet op groei in beheer en onderhoud van gebouwen. Om dit optimaal te kunnen doen is de ontwikkeling van een centraal platform ontzettend belangrijk en zelfs een voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Om twee redenen. Allereerst hebben onze servicemonteurs de juiste tools in handen om hun dagelijkse werk op een kwalitatieve, efficiënte en uniforme manier te doen. Maar straks wordt het nóg leuker.

Dan kunnen we slimme dingen gaan doen met alle data die we binnenhalen. Je moet je voorstellen dat je, na analyse van de beschikbare data, zoveel weet over je klanten dat je in staat bent om te voorspellen wanneer onderhoud aan installaties nodig is. Je lost het probleem dan als het ware op voordat het ontstaat. Maar het gaat nog verder. Door in te zoomen op de activiteiten van onze klanten kun je bijvoorbeeld ook heel gericht klimaatbeheer gaan inzetten of schoonmaakactiviteiten beter managen. Eigenlijk kun je dan op vele fronten een gebouw nog beter afstemmen op het primaire proces en de gebruikers van zo’n gebouw. In termen van welzijn, gezondheid, veiligheid, comfort, energie en duurzaamheid. Mooi om te zien hoe we met elkaar de handen ineen hebben geslagen om een centraal platform mogelijk te maken. De versnelling is nu ingezet. Het verzamelen en analyseren van beschikbare data wordt van cruciaal belang voor het verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening,"

 

“Een gebouw ademt: aan ons om het ritme te doorgronden”

                                                                                      Ben de Visser, manager Beheer & Onderhoud Regio Zuidwest

Gebouwen aan de hart-longmachine

“Met slim onderhoud aan installaties en componenten als liften en draaideuren in gebouwen kunnen we de voorspelbaarheid verhogen. Zo kunnen we niet alleen onderdelen reviseren of vervangen voordat deze in storing  gaan maar ook flinke energiebesparingen realiseren. Met het nieuwe monteurs- en storingsplatform is een belangrijke stap gezet. Vooral in termen van tijd en kwaliteit. Monteurs kunnen in één oogopslag zien wat er aan de hand is en beoordelen waarop en hoe snel ze actie moeten ondernemen. Onze servicedesk ziet dan ook gelijk of aan de melding follow-up is gegeven. De volgende stap is het verhogen van het voorspelbare vermogen. Dat komen we op het terrein van ‘big data’. In diverse regio’s zijn al pilots gestart, ook bij ons in Zuidwest. Wij willen onze klanten zo snel mogelijk de vruchten laten plukken van de inzichten die hun data ons geven. Straks kunnen we precies aangeven hoeveel een uur eerder uitzetten van de luchtbehandelingskast aan besparing oplevert. Maar ook adviseren op welke momenten deze bijvoorbeeld niet aan hoeft. Los van de energie bespaar je ook op de levensduur van een installatie of onderdeel. Deze wordt immers niet gebruikt op momenten dat het niet nodig is. Het is goed denkbaar dat klanten straks de investering in data-analyse door BAM al in één jaar terugverdienen. Dat is goed nieuws voor de klant, maar zeker ook voor onszelf. Want dan hebben we een mooie business case in handen waarmee we bestaande relaties aan ons kunnen binden en nieuwe klanten kunnen binnenhalen.”

 

 

“Vandaag nog van start met versie 2.0”

                                                           Steven Quint, hoofdgebruiker pilot en projectleider Regio Zuidwest

Samenwerken zoals samenwerken bedoeld is

“Over de noodzaak van een goede tool waren we het allemaal wel eens. Die moest er komen. Maar elke regio werkt op zijn eigen manier. Zie hier dan maar één werkwijze van te maken die iedereen past. Ik zou dan ook liegen als ik zeg dat de gehele inventarisatie en het opstellen van de requirements vlekkeloos verliepen. Toch kijk ik met heel veel trots op het project terug.

Dwars door alle regio’s, functielagen en disciplines heen hebben we op een bijzondere manier samengewerkt. Op belangrijke momenten zaten we altijd in één ruimte. En dan alleen met mensen die ter zake kundig waren. Uitgangspunt was dat we alle vrijheid hadden om beslissingen te nemen en problemen direct en terplekke op te lossen. En in die gevallen dat we eerst langs een hoger goedkeuringsorgaan moesten, volgde de oplossing een dag later. Qua samenwerking is dit project voor mij hét voorbeeld van hoe het moet werken. Ondanks de soms hobbelige weg er naartoe is de livegang heel goed verlopen. De monteurs in Regio Zuidwest zijn stuk voor stuk blij met wat er nu ligt. Ikzelf begeleid nu de andere regio’s bij de implementatie. Voor het eind van het jaar is dat gereed. Maar daarna zijn we er nog niet. We mogen nu niet achterover gaan leunen. Wat mij betreft starten we zo snel mogelijk met de ontwikkeling van de 2.0 versie van het monteurs- en storingsplatform. Dat is essentieel om in de voorhoede te kunnen spelen.”

 

 

“Zo veel sneller nu we een eigen omgeving hebben”

                                                                   Arno van Beek, servicemonteur Regio Zuidwest

Mooi om de klant voor te zijn

“De overgang naar het nieuwe online platform ging heel soepel. Samen met mijn collega’s zijn we na een korte instructie in één keer overgegaan. Voorheen zaten we met het hele team op één systeem. Dan moest je wachten tot je collega klaar was voordat jij erop kon. Nu hebben we allemaal onze eigen werkomgeving met eigen inloggegevens. Eén keer in de zeven weken heb je storingsdienst. Je draagt dan een hele week – van vrijdag tot vrijdag – de storingstelefoon bij je; dus ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend. Door in te bellen op het online platform kun je vrij snel zien of je erop af moet of niet. Veel van de meldingen die wij binnenkrijgen kunnen we op afstand oplossen. De uitdaging is altijd om bij storingsmeldingen de storing zo snel mogelijk te verhelpen, zodat de klant hier zo min mogelijk hinder van ondervindt. Met dit nieuwe systeem kunnen we sneller schakelen waardoor onze klanten nog minder van de storingen meekrijgen. En dat is gunstig. Alleen kan dit soms wel lastig zijn in combinatie met ons dagelijks werk. Als ik bezig ben met de revisie van een verwarmingsketel bij een van ‘mijn’ gebouwen, moet ik nu voorrang geven aan een storingsmelding op de storingstelefoon. Straks pakt onze servicedesk deze alerts als eerste op. Pas als er een monteur naartoe moet, schakelen ze ons dan in.”

 

 

 

“Een mooi staaltje krachten bundelen”

                                                          Anouk Schrauwen, business partner informatiemanagement (IM)

Digitale visie wordt werkelijkheid

“Het is aan mij om de visie van de directie  te vertalen naar een digitale visie. Je stelt je dan de vraag: wat is er nodig om deze toekomst ook daadwerkelijk te creëren? Hoe gaan onze klanten straks die extra waarde ervaren? Vervolgens definieer je de stappen die nodig zijn om daar te komen. De eerste stap was het bundelen van alle data binnen één storings- en monteursplatform. Hierbij hebben het monteursplatform van Regio Oost en het storingsplatform van Regio Noord model gestaan. Los van het voorspellend vermogen biedt zo’n centraal systeem ook andere voordelen, zoals kostenefficiency, flexibiliteit en informatieveiligheid.. En kunnen we leren van elkaar: van andere regio’s en van andere objecten. De eerste fase is tot nu toe goed gelopen.  Ik ben ervan overtuigd dat dit komt door de constructieve en intensieve samenwerking . In de komende maanden volgen de andere regio’s. En ook BAM FM, BAM Energy Systems en Interflow  maken straks deel uit van het centrale platform. Intussen buig ik me over de volgende stappen die nodig zijn om om de groei in beheer en onderhoud van gebouwen digitaal mogelijk te maken.

 

 

“Ook onze klanten ondervinden hier voordelen van”

                                                                     Aziz Assarrar, servicemonteur Regio Zuidwest

Veel efficiënter op deze manier

“Het online serviceplatform is echt een vooruitgang voor ons. Ik kan nu sneller inbellen, het werkt fijn, het functioneert goed en het is stabiel. In het werkveld kun je elk soort gebouw inrichten. Mij hoor je niet klagen. En wat ook heel fijn is: ik hoef niet meer te wachten op collega’s, want ik heb nu mijn eigen werkomgeving. Voorheen moest ik regelmatig een collega benaderen om te vragen of ik op het systeem mocht. Zonde van de tijd. Het werken met het nieuwe systeem verliep zonder problemen. We hebben een halve dag cursus gehad. Dat was voldoende om ermee aan de slag te gaan. Ik denk ook echt dat onze klanten hier voordeel van hebben. Alles werkt nu gewoon sneller. Al heb ik ze nog niet ‘Wat is dit snel opgelost!’ horen zeggen. Ik denk dat we nog te kort bezigzijn om die verandering echt te merken. Voor mij mag dit systeem gewoon zo blijven, ik heb er niets op aan te merken. Hoewel we wel nog één ding moeten toevoegen. Als ik nu bezig ben in een luchtbehandelingskast bij een klant stuurt het GBS gelijk storingsberichten uit. Ik moet er dan aan denken onze servicedesk een app-je te sturen zodat zij weten dat er loze meldingen gaan binnenkomen. Het zou goed zijn dit tijdelijk uit te schakelen. Zo voorkomen we dat er 50 storingsmeldingen binnenkomen als een monteur servicewerkzaamheden aan het verrichten is. En ook dat komt onze efficiency ten goede.”