Studenten TU/e doen onderzoek oplevering Relocation HERE

22 mei 2016 10:56

Drie (internationale) studenten van de opleiding Architecture, Building and Planning van de TU Eindhoven onderzoeken het proces van 'design changes' en opleveren bij ons project Relocation HERE in de Kennedytoren in Eindhoven. Hiervoor bepaalden zij gedurende een week op de bouwplaats de probleemstelling met ‘design changes’. Binnen enkele weken daarna moesten zij een oplossing ontwikkeld, ontworpen en gepresenteerd hebben. Zowel BAM als de klant HERE Global waren blij met de frisse blik van de studenten op het bouwproces.

Probleemstelling Innovation on site TU/e

Projectmanager Dennis Segeren gaf de studenten een mooie probleemstelling als uitdaging mee. Relocation HERE Eindhoven betreft een grootschalige bouwkundige en installatietechnische verbouwing van een zevental verdiepingen van de Kennedytoren. Het project wordt gekenmerkt door een erg korte bouwtijd en een klant die nog veel wijzigingen gedurende het proces in het ontwerp doorvoert (ruim 100 ‘design changes’), de samenwerking met strategische partners in plaats van onderaannemers en de rol van BAM als ‘general contractor’, volledig verantwoordelijk voor alle disciplines, zowel bouwkundig als installatietechnisch.

‘De opleveringsfase bij projecten wordt vaak onderschat’, aldus Dennis. Bij project HERE wilden we dit voor zijn, omdat bij niet op tijd opleveren een boeteclausule in werking treedt. De TU/e studenten kregen de opdracht om te onderzoeken hoe het proces van opleveren verloopt, welke impact design changes hebben op het bouwproces en op de verschillende betrokkenen en wat de vervroegde ingebruikname door HERE voor impact heeft op veiligheid en organisatie. De uitdaging zit hem met name in de aspecten organisatie, communicatie, proces en logistiek.

 

Een greep uit de signaleringen van de studenten, opgedaan tijdens de observatieweek

BAM begon al met een achterstand, omdat zij het definitieve ontwerp bijna een maand later verkreeg en in een vliegende start is begonnen.
Van grote invloed is het aspect dat de klant gedurende het bouwproces veel wijzigingen heeft in het ontwerp, waarbij BAM volledig verantwoordelijk is voor de totale bouw en gehouden wordt aan de deadline op straffe van € 1.000 per dag bij overschrijding.  
Door de ontstane tijdsdruk moest worden afgeweken van het normale uitvoeringsproces, waardoor al met de bouw gestart werd voordat alle tekeningen en plannen compleet waren. Ook veroorzaakte de werkdruk op de bouwplaats dat BAM en het betrokken elektriciteitsbedrijf niet vooraf de nodig analyses kon maken voor het klimaat plafond, wat weer uitmondde in wijzigingen tijdens de bouw en vertraging op het project. Kleine ontwerpwijziging van de klant zijn van invloed, maar een wijziging als een compleet nieuw kantoor kan een impact hebben van een extra maand bouwtijd.

De grote hoeveelheid ontwerpwijzigingen en veroorzaakte tijdsdruk vereisten een intensieve communicatie tussen de betrokken partijen. Immers iedere wijziging vraagt weer om een controle- en accorderingstraject, en dat kost tijd. Een snelle en makkelijke manier om dit soort zaken af te stemmen tussen de verschillende partijen bespaart tijd en geld.   

Het plan

De eerste stap die genomen moet worden voor het creëren van een betere communicatiemethode, is het analyseren van het, op dat moment toegepaste, protocol. De studenten gaan een Business Process Modeling and Notation (BPMN) plan maken, op basis van het huidige communicatieproces en de wijzigingsverzoeken. Daarna zullen ze de verbetergebieden bepalen en een nieuw en efficiënter proces beschrijven. Het plan is om hierbij gebruik te maken van the Cloud, zodat in het nieuwe communicatieproces, naast de reeds toegepaste applicaties en software, gebruik gemaakt gaat worden van verschillende cloud-base interfases en apps voor de bouw.