Samen naar een hoger niveau

10 november 2015 11:29

Eén afdeling Inkoop is onderdeel van de nieuwe organisatiestructuur van BAM Bouw en Vastgoed. Maar wat weten we hier nu eigenlijk van? Wat doet deze afdeling? En waar zijn onze inkopers momenteel mee bezig?

Om antwoord op deze vragen te krijgen, kijken we eerst wat inkoop betekent binnen BAM.

70% van de omzet van BAM Bouw en Vastgoed wordt ingekocht. Om deze reden is inkoop een cruciale schakel voor succes. De bouwwereld en onze klanten zijn veranderd. Het risicoprofiel van de keten is vergroot. Dit zorgt ervoor dat we meer gaan denken en werken in ketens om hier maximale waarde uit te kunnen halen.

Voorheen zaten zowel in de werkmaatschappij als in de onderliggende regio’s inkopers die zelfstandig werkten. Dit zorgde voor een enorm leveranciersaantal en voor verschillende werkwijzen, processen en systemen. Het wiel werd dus regelmatig opnieuw uitgevonden. Dit kan volgens Rutger Burger, directeur inkoop, veel efficiënter. Inkoop moet een waardevolle schakel zijn tussen klant- en leveranciersmarkt. De focus ligt daarom op sterke verbetering ten opzichte van ketensamenwerking en het werken met een kleinere groep vaste partners. Waar elke regio gebruik van maakt.

Het bovenstaande vraagt een geprofessionaliseerde inrichting van het inkoopteam*. Binnen BAM Bouw en Vastgoed bestaat dit nu uit:

  • Inkoopspecialisten
  • Contractspecialisten
  • Regio-inkopers


Stappen door inkoop

Om tot professionalisering te komen én ervoor te zorgen dat deze gedragen wordt door de gehele organisatie, is op 17 en 18 juni jl. een ‘pressure cookersessie’ georganiseerd. Hierbij was een groot deel van de ‘inkoopbetrokkenen’ van alle werkmaatschappijen onder Bouw en Vastgoed aanwezig. Deze dag is voornamelijk gesproken over nut en noodzaak van deze verbeterslag en de invulling hiervan.

28 oktober jl. is er een dagsessie geweest waarbij alle inkopers, en een kleinere groep regiofunctionarissen, vertegenwoordigd waren. Tijdens deze sessie is verder nagedacht over en invulling gegeven aan de verschillende inkooprollen, het inkoopproces en de visie van de inkoopafdeling. Opmerkelijk was dat er een grote verschuiving van gedrag was ten opzichte van de bijeenkomst in juni. Waar eerder nog enige terughoudendheid en onduidelijkheid was over samenwerking en taakverdeling, ontstond nu een groot teamgevoel. Met de wil om samen te werken en inkoop naar een hoger niveau te tillen.

De afdeling heeft nog verschillende stappen te zetten, maar is op de goede weg. Posities zijn (bijna) allemaal ingevuld, processen gestabiliseerd, templates gemaakt, raamcontracten overgedragen aan contractspecialisten en inkoopspecialisten leggen inmiddels contacten met regio’s en worden betrokken bij tenders. ‘We zijn er nog niet, maar we zijn dichterbij dan gisteren’, sluit Rutger af.

* Bekijk het team op BAM Plaza