Quick Wins - De eerste stappen richting Dream State Engineering

16 februari 2016 11:19
De integratie van Bouw en Techniek vraagt ons om met een andere blik naar een hoop zaken te kijken. Een van de onderwerpen die we momenteel onder de loep nemen is de engineering van Bouw en Techniek en dan met name hoe we deze twee combineren. Hiervoor is de ontwerpgroep Engineering in het leven geroepen. De taak van deze groep is om vorm te geven aan het engineeringsproces van de toekomst, de “Dream State Engineering”. 
 
De Dream State beschrijft hoe wij als bedrijf in de toekomst onze projecten uitvoeren. De volgende doelen zijn door de ontwerpgroep gesteld: 
 

Doelstellingen Dream State Engineering

Gedurende de ontwerp- en engineeringsfase vertalen wij samen met onze partners klantwensen in concrete en complete oplossingen, benaderd vanuit de Total Cost of Ownership. Door standaardisatie van processen en technische oplossingen gebaseerd op BAM- concepten zorgen wij voor optimale procesbeheersing en hoogwaardige kwaliteit. Door een maximaal geïntegreerde engineering creëren wij de basisvoorwaarden voor een optimaal ontwerp-, engineerings-, realisatie-, beheer & onderhoud- en exploitatieproces. Wij ondersteunen al onze bedrijfsprocessen digitaal en voordat wij gaan realiseren is ons proces en product “virtueel” gemodelleerd. Pas als dit foutloos is gaan we starten met de realisatie.

 
Om bovenstaande doelen te bereiken dient de Dream State verder te worden uitgewerkt, iets waar de ontwerpgroep op dit moment druk mee bezig is. Na het uitwerken volgt de implementatie wat staat gepland voor Q2 2016. Dat betekent niet dat er op dit moment niks gebeurt…
De eerste stappen richting de Dream State zien we terug in de vorm van een drietal quick wins. Naar verwachting zorgen deze quick wins op korte termijn voor verbeteringen van onze engineering. De drie quick wins staan hieronder kort beschreven.

 

1. Facilitator Engineering / BIM

De facilitator biedt ondersteuning aan het scheppen van de voorwaarden voor effectief gezamenlijk en integraal werken in het ontwerp- en engineeringsproces. Hiervoor zal de facilitator nauw samenwerken met de ontwerp- en engineeringsmanager tijdens de tender / project kick-off om tot deze voorwaarden te komen. Concrete voorbeelden van waar de facilitator gaat ondersteunen zijn het opstellen van het Engineering / BIM Plan van Aanpak en het opzetten van ICT gerelateerde zaken zoals de projectkamer.
 

2. Contractscan externe partijen

De tweede quick win heeft als doel om tot eenduidige afspraken te komen met engineerende partijen, zodat de informatie die wordt aangeleverd is afgestemd op onze interne processen. Middels een checklist en intakegesprek worden de conceptcontractstukken gescand. De resultaten worden vastgelegd in een beknopt rapport met advies/vervolgactie. 
 

3. Integraal informatiebehoefteschema

 
Nu BAM Bouw en Techniek als één partij projecten onderneemt, is het belangrijk dat we elkaar goed begrijpen en weten welke onderlinge informatiebehoefte er is. Daarom is er hard gewerkt om tot een integraal informatiebehoefteschema te komen, waarin de veel voorkomende knelpunten en raakvlakken tussen Bouw en Techniek expliciet naar voren komen.
 

De eerste twee quick wins zijn inmiddels geïntroduceerd in de regio’s en kunnen vanaf nu ingezet worden. De ontvangst, door implementatie verantwoordelijken in de regio’s, was positief! Het informatiebehoefteschema wordt op dit moment afgerond. Ook al zijn de quick wins slechts kleine ingrepen, toch denken wij dat deze nu al kunnen leiden tot aanzienlijke verbeteringen. Ondertussen gaat de ontwerpgroep door met het uitwerken van de Dream State Engineering. 

Mocht je nog vragen, opmerkingen of tips hebben, dan kun je altijd contact opnemen met de ontwerpgroep Engineering door contact te zoeken met Nick Stallen.