Projects in Control door nieuw BMS

16 februari 2016 11:12
Onze markt vraagt erom…
 
  • Ervaar jij ook dat onze klanten telkens andere dingen uitvragen qua scope en voorwaarden?
  • Weet jij altijd wat er van jou wordt verwacht of wat je van een collega kunt verwachten?
  • Merk jij ook dat een oud Utiliteitsbouwer anders werkt dan een oud Technieker?
  • Heb jij ook behoefte aan stabiliteit en projecten die lekker lopen?
 “Projects In Control” is de verzamelnaam van een aantal initiatieven die gestart zijn om antwoord te vinden op bovenstaande soort vragen. ‘Wij geloven dat we weer succesvol kunnen zijn als we opnieuw nadenken over hoe we ons werk het beste kunnen doen’, zegt Pieter Geradts, ontwikkelmanager bij A&E, overtuigd. ‘Een werkwijze die past bij de vragen van deze tijd. Door deze nieuwe werkwijze eenduidig vast te leggen, ontstaat een nieuw BedrijfsManagement Systeem (BMS). Dit systeem wordt onze nieuwe leidraad en dient als hulpmiddel voor elke BAM Bouw en Technieker. Gaandeweg zal dit het huidige BMS en BTMS2.0 vervangen. Uiteraard gooien we geen oude schoenen weg. We hergebruiken zoveel mogelijk onderdelen, vullen aan waar nodig en zorgen dat een (ver)nieuw(d) integraal geheel ontstaat.’
 

Aardig plan, maar hoe ziet dat er dan uit, zo’n nieuwe werkwijze? 

‘In het afgelopen jaar hebben we vanuit Projects In Control veel collega’s gesproken over de uitdagingen waar we allemaal mee te maken hebben. Gelukkig bruist het van de goede ideeën! We hebben deze vertaald naar een aantal speerpunten voor een nieuwe manier van werken. Zo gaan we de telkens veranderende scope en voorwaarden van opdrachten beter doorgronden en onze werkwijze daarop aanpassen. Projectdoelen definiëren en daarop sturen hoort hier ook bij. Met een planmatige en systematische werkwijze kunnen we projecten op een beheerste wijze realiseren. Met het Plan-Do-Check-Act-principe willen wij onszelf controleren en continu verbeteren. Duidelijkheid scheppen in verantwoordelijkheden, dan weet je wat je van collega’s kunt verwachten’, stelt Pieter, want helderheid in de samenwerking is essentieel voor het behalen van de doelen.
 

PvE

‘Afgelopen jaar hebben we deze speerpunten vertaald naar een Programma van Eisen (PvE) voor het nieuwe Managementsysteem. Dit PvE is gereviewd door vertegenwoordigers van regio’s, afdelingen en lopende initiatieven. We hebben ook uitgezocht wat we allemaal doen bij BAM Bouw en Techniek en welke onderdelen van onze werkwijze belangrijk zijn om in een managementsysteem vast te leggen. Het voortdurend actief betrekken van collega’s zien we als één van de succesvoorwaarden. We beschikken over een enorm potentieel, we moeten het alleen nog op de juiste manier samenbrengen’, zegt Jeroen van Beek enthousiast.
 

Concreet maken


Op de foto v.l.n.r. Geert Fiolet, Jaap Hazeleger, Jeroen van Beek en Pieter Geradts.
 
Tot nu toe is het Projects In Control-team bezig geweest met visie en planvorming. De komende maanden worden het concreet gemaakt. Uiteraard blijft de samenwerking met lopende initiatieven, afdelingen en experts in de organisatie gezocht worden. Vanaf 1 maart wordt gestart met het uitwerken van de eerste processen. Dit gebeurt van grof naar fijn. Eerst word het doel, input en output van de processen bepaald. Dit zijn de bouwstenen voor het hele systeem. Daarna worden de processen inhoudelijk uitgewerkt. Tegelijkertijd werken onze collega’s van Informatie Management aan een nieuwe applicatie, waarmee het managementsysteem toegankelijk wordt gemaakt. Gebruiksvriendelijkheid en een frisse verschijningsvorm staan daarbij hoog op de prioriteitenlijst. 
 

Gezamenlijk succes

Het heroverwegen van onze manier van werken, om ervoor te zorgen dat we weer meekunnen met vragen uit de markt, is een complexe opgave. Dit kost tijd, terwijl er al lange tijd vanuit de organisatie wordt gevraagd om duidelijkheid. Jan Kempkens en Jaap Hazeleger hebben ons, Pieter Geradts en Jeroen van Beek, de opdracht gegeven om deze klus te organiseren en voor begin 2017 af te ronden. Dit gaat alleen lukken als we voortvarend te werk kunnen gaan. We vertrouwen op jouw medewerking. Met ieders hulp wordt het een succes. 
 
En als je ideeën hebt kun je natuurlijk altijd bij ons terecht! Pieter Geradts (pieter.geradts@bam.nl) en Jeroen van Beek (jeroen.van.beek@bam.nl)