Over OR-verkiezingen, voortgang integratie en plaatsbepaling

8 oktober 2015 07:51

‘Vanaf het moment dat de samenvoeging van bouw en techniek ging spelen, hebben de bouw en techniek OR’en hun handen ineengeslagen. Deze integratie verliep soepel! Vanuit de centrale ondernemingsraad (COR) is vervolgens gewerkt met commissies, die ieder verschillende integratiezaken van bouw en techniek op zich hebben genomen. Dit maakt de OR van BAM Bouw en Techniek niet erg zichtbaar, maar wij verrichten veel werk in samenwerking met de COR’, legt OR lid Bernie van Harn uit.

 

OR-verkiezingen uitgesteld

De Ondernemingsraad van BAM Bouw en Techniek heeft alle medewerkers in maart 2015 geïnformeerd over het verlengen van de zittingsduur van de huidige OR tot eind 2015. De intentie was toen om eind 2015 verkiezingen te houden voor heel BAM. De Centrale OR en de bestuurder hebben echter nog geen overeenstemming aangaande een juiste werkstructuur. Hierdoor kunnen de verkiezingen nog niet plaatsvinden. Zodra de overlegstructuur helder is, zullen wij hierover in de lucht komen.

Voortgang integratie

BAM Bouw en Techniek begint steeds meer vorm te krijgen. Vele regio’s zijn verhuisd naar BAM huizen en de samenwerking zou hierdoor steeds makkelijker moeten  worden. Voor sommige collega’s gaan de veranderingen te snel en voor andere weer niet snel genoeg. Er zijn ook erg veel arbeidsrechtelijke zaken die anders geregeld zijn bij voormalig utiliteitsbouw en voormalig techniek. Deels heeft dit te maken met de verschillende cao’s en deels met eigen regelingen. Van de verschillen in cao’s kan niet af worden geweken. De andere verschillen willen wij tot een minimum beperken. Hier wordt achter de schermen hard aan gewerkt. Sommige zaken worden op Bouw en Vastgoed niveau opgepakt en andere weer binnen Bouw en Techniek.

Plaatsbepaling

Op dit moment is de Ondernemingsraad van BAM Bouw en Techniek bezig met het onderwerp plaatsbepaling. De regeling voor bedrijfsauto’s is bij voormalig techniek anders geregeld dan bij bouw. Bij de een rijden respectievelijk BAM-auto’s zowel met grijs en geel kenteken, terwijl bij de ander alleen grijze kentekens rijden. Hierbij zijn ook andere afspraken gemaakt aangaande wel en niet privé rijden. In de bedrijfsauto’s zitten bovendien verschillende soorten voertuigvolgsystemen. Ten eerste zullen er afspraken gemaakt dienen te worden over de bedrijfsauto’s zelf en ten tweede over het soort voertuigvolgsysteem, de zogenaamde plaatsbepaling.

Wij houden jullie op de hoogte. Mochten jullie vragen hebben over een van deze onderwerpen of over andere zaken? Neem dan contact op met bernie.van.harn@bam.nl

Bernie van Harn

OR BAM Bouw en Techniek