Onze ambitie is groeien in beheer en onderhoud

16 februari 2016 11:16
Groei In Beheer en Onderhoud is een belangrijke ambitie die in de volksmond afgekort “GIBO” wordt genoemd. Dit initiatief was een voorloper op de integratie van BAM Bouw en Techniek. Feitelijk werden hiermee alle processen, rapportages, facturatie en contractbeheer alvast gelijkgetrokken. 
 
Voor GIBO+ zijn drie quick wins geformuleerd:
  1. Kruisbestuiving realiseren tussen bestaande klanten, regio’s en marktspecialismen.
    Op basis van een marktinventarisatie, hieruit voortvloeiende groeikansen én een omzetanalyse van iedere regio, is een inventarisatie gedaan over welke regio’s elkaar kunnen versterken. Deze inventarisatie wordt momenteel afgerond en biedt kansen te over!
  2. Ruimte voor groei creëren.
    Doelstelling is in iedere regio een ‘overcapaciteit’ te organiseren voor Beheer en Onderhoud, zodat groei mogelijk wordt. In juni moet dit overal zijn gerealiseerd.Met overcapaciteit wordt bedoeld dat je ruimte hebt om je successen op te pakken. Zorgen dat je geen ‘nee’ hoeft te verkopen. Henri van den Berg, manager Beheer en Onderhoud in regio Oost: ‘Het rendement van de afdeling wordt wat lager, maar uiteindelijk kun je op de lange termijn groei realiseren.
  3. Beter kennis uitwisselen met betrekking tot tenders.
    Vanuit het centrale tenderbureau is Rene Heintz aangehaakt als specialist. Gezocht wordt nog naar versterking.
 

Uit de praktijk

 

Pilotregio Oost

Ten tijde van GIBO waren BAM Utiliteitsbouw regio Arnhem en BAM Techniek regio Oost pilotregio’s. Zij vormen het huidige beheer en onderhoudsteam van BAM Bouw en Techniek regio Oost. 
 
‘Wij hadden ontzettend geluk met de pilot. Net na de pilot kwam de mededeling van de integratie. Dit maakte dat de pilot snel doorontwikkeld kon worden. Ik kan zeggen dat de afdeling nu totaal geïntegreerd is’, zegt een trotse Henri. 
 
‘Alle beheer en onderhoudsmedewerkers, dus ook bouwkundige mensen, hebben een OSM-computer (Online Service Medewerker-computer). Dit is best een ontwikkeling, want wij werken niet meer met papieren bonnen. Dit loopt nu super. Het is één administratief systeem. Eén B(T)MS-proces en we hebben één servicedesk. De storing komt binnen en de servicedesk plant de monteur naar die klant.’ 
 

'Het begint met het afhangen van een deur' Henri van den Berg, Manager Beheer en Onderhoud regio Oost

 

Kruisbestuiven, hoe doe je dat?

‘Op dit moment doen we bij zo’n 25% van de technisch beheerklanten ook bouwonderhoudswerkzaamheden. En dit groeit in gestaag tempo! Om de drie weken hebben we overleg. Dan worden alle technisch beheerprojecten besproken en kijken we of er iemand vanuit de bouwdiscipline meegaat. Maar het begint veelal met het afhangen van een deur’, zegt Henri overtuigd. ‘De kracht zit hem in het persoonlijke contact en de aanpak van de medewerker. Als de klus klaar is, heeft de monteur contact met de klant en bespreekt zijn werkzaamheden kort. Als die monteur dan zegt “Oh ja, ik heb ook nog even dat scharnier gesmeerd”, dan biedt hij meer dan de facilitair manager verwacht van hem. Vervolgens noemt die monteur nog wat opmerkelijke zaken die hem zijn opgevallen. En dan ben je binnen.’
 
‘Klanten luisteren goed naar een vakspecialist, de geloofwaardigheid is er, want er zijn geen direct commerciële belangen. De kracht ligt bij de mannen zelf. Daar moet het tussen de oren liggen. Het begint bij vakmanschap, waarbij wij in beheer en onderhoud veelal allround klussen oppakken. Zo handig zijn beheer en onderhoudsmedewerkers. Maar wij verliezen niet uit het oog dat planning  belangrijk is en storingen prioriteit hebben, waarbij het nakomen van afspraken een voorwaarde is om verschil te kunnen maken’, besluit Henri.
 
Voor vragen over de successen in regio Oost kun je altijd bij Henri van den Berg terecht.