Nieuwe projecten - Dunea en Hornbach

1 september 2015 12:24

Recent heeft BAM Bouw en Techniek weer prachtige projecten verworven. Hierbij een tipje van de sluier van de projecten Dunea en Hornbach.

BAM Bouw en Techniek - Industrie maakt drinkwaterbedrijf Dunea duurzaam
Zoetermeer, 22 juli 2015 - Dunea gaat medio oktober 2015 zonnepanelen installeren op de productielocatie Scheveningen. 'Door onze kerntaken - het leveren van drinkwater en natuurbeheer - vervullen we een maatschappelijke rol en dragen we verantwoordelijkheid voor een duurzame balans tussen waterwinning, natuurbeheer en milieubeheer', aldus Dunea. 'Daarom gaan wij zuinig om met grond- en hulpstoffen en willen wij het gebruik van fossiele brandstoffen beperken. De huidige renovatie van de zandfilters maakt het mogelijk zonnepanelen te installeren op de daken. Met zonnepanelen op onze productielocatie Scheveningen gebruiken wij gratis zonlicht om energie voor eigen gebruik op te wekken.'

Samenwerking
Na een intensieve voorbereiding, en in samenwerking met Royal HaskoningDHV, is het ontwerp opgesteld en uitgewerkt en is middels een Europese aanbesteding BAM Bouw en Techniek als uitvoerende partij geselecteerd. Op 29 juni is het contract tussen beide partijen ondertekend en kan met de voorbereiding van de uitvoering worden gestart.

Verminderen CO2-uitstoot
Deze investering rendeert op de lange termijn financieel én maatschappelijk, doordat zij hun C02-uitstoot hiermee verminderen. Door het plaatsen van de zonnepanelen kunnen zij energie opwekken dat gelijk staat aan het verbruik van 400 huishoudens per jaar. Zo werken zij aan een duurzame balans tussen waterwinning, natuurbeheer en efficiënte bedrijfsvoering, ten bate van de samenleving.

Het project ‘Plaatsing zonnepanelen LZF te Scheveningen’ betreft in hoofdzaak het engineeren, leveren, monteren en elektrotechnisch aansluiten op het bestaande 10 Kv middenspanningsnet van een zon-pv-systeem met een totale oppervlakte van circa 10.000 m2, verdeeld over vijf gebouwen in een periode van circa vier jaar.

 

BAM Bouw en Techniek - Regio Noordwest verwerft opdracht Hornbach Amsterdam Sloterdijk
Bunnik, 3 september 2015 – BAM Bouw en Techniek heeft de opdracht verworven voor de bouw van een nieuw filiaal voor bouw- en tuincentrum Hornbach in Amsterdam Sloterdijk.

Opdrachtgever is HORNBACH-Baumarkt-AG Deutschland. De start staat gepland voor oktober 2015, waarna BAM Bouw en Techniek het filiaal van ruim 17.700  m2 naar verwachting eind november 2016 zal opleveren. In het voorjaar van 2017 zal Hornbach de deuren van haar nieuwe filiaal openen.

HORNBACH slaat met deze nieuwe vestiging in Amsterdam en de tiende in Nederland, haar vleugels nadrukkelijk uit in Nederland. Het project omvat de bouw van een bouw- en tuinmarkt, drie kantoorverdiepingen en een afhaalcentrum met drive-in met een totale vloeroppervlakte van circa 20.000 m2. Ook omvat het project de aanleg van parkeergelegenheid voor circa 500 auto’s.

Het gebouw is gesitueerd in industriegebied Westpoort en wordt over de bestaande weg Berchvliet heen gebouwd. Het project wordt gerealiseerd door de samenwerkende BAM partijen; BAM Speciale Technieken, BAM Wegen, BAM Bouw en Techniek - Fire Protection en BAM Advies & Engineering.