Lean aanpak succesvol bij integraal onderhoud van operatiekamers

22 mei 2016 13:11

BAM Accommodatie Asset Management verzorgt het technisch beheer en onderhoud voor Isala, het ziekenhuis in Zwolle. Het onderhoud van de operatiekamers is een onderdeel dat speciale zorg en aandacht vraagt. Daarom heeft BAM Bouw en Techniek hier een dienst voor ontwikkeld: integraal OK-onderhoud. Door vroegtijdig met alle betrokken partijen samen een lean planning te maken, werd het haalbaar om telkens twee operatiekamers binnen 24 uur weer gebruiksklaar te hebben. Resultaat: een forse winst voor het ziekenhuis aan OK-productiedagen.

Operatiekamers worden intensief gebruikt en de productiedruk is hoog. Het OK-onderhoud moet goed en snel gebeuren, want het is in het belang van het ziekenhuis dat de OK’s zoveel mogelijk in bedrijf blijven. De noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zijn gekoppeld aan de periodieke controle (validatie) van de operatiekamers, die jaarlijks plaatsvindt.
Locatieleider Erris van der Meijden vertelt: 'De huidige situatie in veel ziekenhuizen is dat het OK-onderhoud in brokjes gebeurt, net hoe het uitkomt. Het komt vaak voor dat het onderhoud wordt uitgesteld of onderbroken voor een op het laatste moment ingelaste operatie. De ingehuurde onderhoudsmensen moeten dan uren wachten tot ze weer terecht kunnen in de OK om hun werk te doen. Dat is inefficiënt en duur. Wij hebben een andere aanpak ontwikkeld, waarbij al het onderhoud, onder leiding van BAM Bouw en Techniek, in één etmaal plaatsvindt. Het vraagt een andere manier van denken en samenwerken van alle betrokken partijen. De sleutel tot deze integrale samenwerking is de leansessie.'

Commitment
Commercieel manager Jaap Groenewegen: 'Behalve alle leveranciers zitten ook de technische dienst van het ziekenhuis en het medisch team aan tafel bij de leansessies. Hun commitment is onmisbaar voor onze aanpak.
Wij doen het onderhoud in één keer goed, zodat er geen vervolgreparaties en herhaalklussen meer nodig zijn. Het resultaat is een operatiekamer die kant-en-klaar wordt opgeleverd, zonder restpunten of gebreken, en inclusief alle benodigde documenten voor de toetsing door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).'
Cruciaal in het proces is een grondige voorinspectie, waarbij alle gebreken in kaart gebracht worden. Dat doet BAM Bouw en Techniek in de middag en avond, als er in de OK’s niet geopereerd wordt. Uit deze nulmeting volgt een rapport met daarin alle werkzaamheden en kosten.

Voordelen
De totale coördinatie, planning en organisatie van het onderhoud ligt bij BAM. Erris van der Meijden: 'Wij maken alle afspraken met de leveranciers en zorgen ervoor dat zij allemaal meedraaien in een strak schema, de lean planning.'
'De leveranciers zijn gemotiveerder om op deze manier te werken,' weet Jaap Groenewegen, 'want ze kunnen ongestoord hun werk doen. En voor het ziekenhuis is het prettig dat er geen leveranciers komen op momenten dat dat niet gewenst is. Het heeft voor iedereen voordelen. De algehele onderhoudskosten gaan omlaag, maar de belangrijkste winst zit in de extra productiedagen, de dagen dat er geopereerd kan worden. Isala heeft bijvoorbeeld 14 OK’s. Met deze vorm van integraal onderhoud zijn er al 36 gewonnen productiedagen voor de OK’s. Dat is € 50.000 tot € 100.000 per productiedag. Het ziekenhuis is erg blij met dit resultaat!'