Kerninitiatieven: Er zijn quick wins te behalen

8 oktober 2015 07:47

In de afgelopen periode zijn collega’s drukdoende geweest om invulling te geven aan de eerder benoemde zes kerninitiatieven. Initiatieven die moeten bijdragen aan de integratie van BAM Bouw en Techniek. In de verschillende ontwerpteams zijn plannen voor zowel de lange als de korte termijn gemaakt.

Voor de korte termijn zijn door alle teams 3 'quick wins' opgesteld. Op 16 en 17 september jl. zijn deze 'snel te behalen voordelen' gepresenteerd aan een afvaardiging van onze centrale en regionale directies. Zij hebben de quick wins goedgekeurd en vastgesteld. Nu is het tijd om over te gaan tot implementatie. 

Wat zijn nu die quick wins?

Vanaf 5 oktober is de implementatie van de quick wins gestart. Verantwoordelijkheid voor implementatie van deze quick wins ligt bij de regio’s, waarbij ondersteuning vanuit de directie en de ontwerpteams zal plaatsvinden. De directie ziet toe op implementatie door dit te agenderen in de reguliere overleggen. Binnen en tussen de regio’s is de uitdaging om elkaar scherp te houden en te versterken.

Om de quick wins kort te benoemen zijn deze in een schema gezet:

Quick wins
Thema Quick Win 1 Quick Win 2 Quick Win 3 
1. Projects in Control Project kick-offs organiseren OFO inschakelen Strategisch tenderen i.s.m. Tenderdesk en Tenderbureau
2. Inkoop Regionale Inkoop-organisatie inrichten Gebruik B(T)MS procedures voor Inkoop Projecten en tenders bemensen met inkoop-specialisme 
3. Engineering Inzet Facilitator Engineering/BIM Gebruik en sturen op informatiebehoefte en routingschema Afstemming contracturel afspraken met externe partijen
4. GIBO+ Kruisbestuiving realiseren tussen bestaande klanten en tussen regio's Ruimte voor groei creëren Beter kennis uitwisselen met betrekking tot tenders
5. Commerciële focus Drie regionale acties met KPI's beplane o.b.v. informatieset Commercieel apparaat inrichten Organiseren verleidingskracht op operationeel niveau
6. Mensen Vlootschouw afronden en actieplan uitvoeren Personeelsplanning organiseren samen met RPC's Medewerkerstevredenheid verhogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere initiatief heeft een eigenaar en een verantwoordelijk directielid:

  1. Projects in Control: Henk Noordbruis/ Jan Kempkens
  2. Inkoop: Rutger Burger / Jaap Hazeleger
  3. Engineering: Peter Thijssen / Jan Kempkens
  4. GIBO+: Dinant te Brinke / Marc de Vreede
  5. Commerciële focus: Eric Moleman / Marc de Vreede
  6. Mensen: Harko de Jonge / Henk Bol

 

Projects in Control – Quick Win 3
Als voorbeeld belichten we hier kort de plannen achter Quick Win 3 van Projects in Control ‘Strategisch tenderen”:

Om relatief snel resultaat te kunnen boeken worden hiervoor de volgende acties genomen:

  • Het tenderbureau blijft de prekwalificaties voor tenders doen. Zij gaat dit beter doen door het bouwen en vullen van één grote referentieprojectendatabase waar alle regio’s  gebruik van kunnen maken.
  • Daarnaast heeft het tenderbureau nu ook tenderstrategen in dienst. Zij gaan alle regio’s ondersteunen met het inhoudelijk behandelen van een tender en het vormen van het EMVI-plan (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Mark van der Werff (mark.vander.werff@bam.nl) en René Heintz (rene.heintz@bam.nl) zijn inmiddels al gestart en binnenkort zal dit team versterkt worden met twee nieuwe collega’s.
  • Door het opstarten van de stagegate* procedure en het overleg met de Tenderdesk en de MT’s van de regio wordt er bewuster nagedacht over welke tenders wel en niet worden gedaan en waar er op termijn meer gewonnen zal worden. Dus niet meer schieten met hagel.

‘De Tenderdesk komt in actie vanaf projecten met 10 miljoen omzet en/of een bepaalde complexiteit. Hierbij denk je aan bijvoorbeeld een hoog risicoprofiel qua aansprakelijkheid’, aldus Dirk Moree, manager tenderdesk.

*Een stagegate procedure is een manier van werken. Een projectmanagement techniek, waarbij een tenderprocedure in stappen is opgeknipt. Op verschillende momenten in dit proces kan opnieuw een besluit vallen of we doorgaan met de tender of niet. Dit doe je gestructureerd met voortschrijdende informatievoorziening vanuit de klant, partners en je eigen mensen en middelen.