Integrale Projecten

28 januari 2016 13:20

De vakgroep IP (Integrale Projecten) van Advies & Engineering ontwikkelt zich momenteel tot hét expertisecentrum op het gebied van project- en procesbeheersing voor geïntegreerde projecten (UAV-gc, DB(F)MO). Geïntegreerde projecten zijn binnen de sector van Bouw en Techniek al lang geen nieuw fenomeen meer. Het aandeel projecten waarbij wij behalve voor de realisatie ook verantwoordelijk zijn voor  de ontwerp- en exploitatiefase wordt  steeds groter. Een ontwikkeling die daarmee hand in hand gaat, is de toenemende mate waarin wij aantoonbaar moeten maken dat onze activiteiten uiteindelijk beantwoorden aan de verwachting van onze klant. Daarbij verschillen de tender- en contractvoorwaarden van project tot project. Pieter Geradts en Kees Blom vertellen over de stand van zaken in deze vakgroep.

Deze nieuwe ontwikkelingen vragen, veel meer dan dat wij voorheen gewend waren, om een procesmatige aanpak. De nadruk in dit expertisecentrum ligt op het planmatig werken, controle en zelfsturing van onze activiteiten met betrekking tot: kwaliteit, eisen, planning, informatie, risico’s, omgeving, etc.   

‘Om succesvol invulling te kunnen geven aan deze procesmatige aanpak moeten we een aantal essentiële rollen professioneel invullen’, legt Pieter uit. In het organogram zijn die rollen voor een geïntegreerd project weergegeven waarbij, afhankelijk van de omvang van het project, rollen kunnen worden gecombineerd in één persoon.

 

De “groene” rollen in het organogram gaat IP professioneel organiseren. IP vormt een pool van mensen met specifieke expertise op de genoemde gebieden. Een aantal rollen is relatief nieuw. Voor deze rollen wordt IP uitgebreid met nieuwe mensen die kennis en ervaring meenemen van buiten. Ook heeft een aantal medewerkers met specifieke expertise al een overstap gemaakt vanuit de regio naar IP.

‘IP streeft er naar om snel en over de projecten heen kennis en kunde te ontwikkelen en kruisbestuiving tussen de projecten en de regio’s te bewerkstelligen en het niveau voortdurend te verbeteren. Hierbij worden mensen uit de regio’s ook betrokken. Op deze manier gaan goed gemotiveerde collega’s met voldoende kennis en kunde bijdragen aan de procesbeheersing en kunnen de geïntegreerde projecten tot een goed einde worden gebracht. Alle regio’s kunnen op deze manier gebruik maken van de kennis en kunde die we in huis hebben’, stelt Kees Blom

Voor informatie kun je contact opnemen met kees.blom@bam.nl of pieter.geradts@bam.nl .