Inkopen met visie en mensenwerk

16 februari 2016 11:13
De laatste tijd is er nogal wat veranderd binnen en rondom BAM. Zo zorgen nieuwe technologieën voor andere inzichten en verandert de wereld om ons heen in sneltreinvaart. Zo ontstond ook BAM Bouw en Vastgoed, waar vanuit de discipline Inkoop nu wordt gemanaged voor BAM Bouw en Techniek. Het integreren van meerdere bedrijven in BAM Bouw en Vastgoed zorgde ervoor dat uitgaven onder de loep zijn genomen. Zo werd er al snel duidelijk dat maar liefst 70% van de omzet wordt ingekocht. Cruciaal puntje, vind je niet? 
 
Ook de bouwwereld en onze klanten zijn veranderd. Het risicoprofiel van de bouwprojecten is vergroot en daarmee is integratie met ketenpartijen van nog groter belang geworden. Dit zorgt ervoor dat we meer gaan denken en werken in ketens om hier maximale waarde uit te kunnen halen.
 

Visie

‘Inkoop BAM Bouw en Vastgoed (BBV) is gericht op het zoveel mogelijk waarde en onderscheidend vermogen toe te voegen aan klanten, door de potentie van de leveranciersketen te ontsluiten. Dit drijft ons om voor strategische segmenten meer te gaan denken en werken in ketens om hier de maximale waarde uit te kunnen halen. En voor de overige segmenten kiezen we bewust hoe we de markt benaderen', aldus Rutger Burger, directeur inkoop BAM Bouw en Vastgoed.

 

Inkoop is mensenwerk

Het betreft zowel de inkopers op BBV-niveau, de regioinkopers als de tender- en projectteams die in samenspel inkoop moeten optimaliseren. Daarom hebben we ervoor gekozen om:
  • Eén geïntegreerde afdeling binnen BBV te creëren met inkoopexpertise.
  • De inkoop dicht bij de projecten te positioneren: in de regio en centraal.
  • De mensen die de inkooprol vervullen verder te ontwikkelen (inkopers en niet-inkopers).
  • Overzicht te creëren om de schaarse capaciteit en kennis optimaal toe te kunnen wijzen.

 

Het veranderproces

Geleidelijke en gefaseerde invoering van de verandering wordt in lijn met de beschikbare capaciteit uitgevoerd. De gemaakte afspraken worden nu daadwerkelijk uitgevoerd. Dit vraagt wel om een geprofessionaliseerde inrichting van het inkoopteam. Binnen BAM Bouw en Vastgoed bestaat deze uit:
  • Inkoopspecialisten
  • Contractspecialisten
  • Regio-inkopers
  • Inkoopsecretariaat

 

Status

De structuur is helder en de quick wins voor BAM Bouw en Techniek zijn (zo goed als) voltooid. Sterke focus op het bemensen van de projecten en tenders met inkoop-
specialisme (quick win1), B(T)MS-procedures worden 
voor inkoop gebruikt (quick win 2)  en de regionale 
inkooporganisatie wordt verder ingericht (quick win 3). 
 
 

Verder worden de visie en aanpak steeds helderder. Hierbij zijn er ook gedragsregels opgesteld voor het inkoopproces. Momenteel worden implementatieplannen per regio opgesteld en zal de regio binnenkort bezocht worden om de visie en aanpak uit te leggen en te bespreken, eventuele onduidelijkheden weg te halen en om trainingen te geven. Maar niet alles gaat van een leien dakje. Er wordt hard gewerkt om het aantal inkopers aan te vullen. Zo zal het team voor de zomer 2016 compleet moeten zijn. Er zijn de afgelopen tijd dus al hele grote sprongen gemaakt, maar we zijn er nog niet.