human resource ontwikkelingen in de regios en marktspecialismen

16 februari 2016 11:18

De link vanuit 'Kerninitiatieven editie 2' naar 'Cross selling binnen Technisch Beheer' is helaas niet correct. klik hier voor de juiste pagina. Onze excuses.

Vorig jaar is alle regiodirecteuren en directeuren van de marktspecialismen gevraagd om prioriteit te geven aan drie ‘quick wins’ vanuit het thema ‘Mensen’. Ondertussen is al veel gebeurd.

 
Vanuit het thema ‘Mensen’ zijn door de directie, drie quick wins benoemd. Zoals genoemd in eerdere nieuwsberichten over de integratie van Bouw en Techniek, gaat het hierbij om:
 
• Juiste man op de juiste plek: juiste medewerkers inzetten.
• Juiste man op het juiste moment: goede personeelsplanning.
• Aandacht voor onze mensen.
 
Juiste medewerker in de juiste functie
Door middel van een ‘vlootschouw’ hebben de regio’s bekeken of we de juiste medewerkers inzetten. Deze quick win is grotendeels afgerond in de regio’s. Ook voor de marktspecialismen is dit in gang gezet. Feitelijk is het houden van een vlootschouw niets anders dan dat leidinggevenden zorgvuldig het eigen personeel willen leren kennen. Hier is extra aandacht voor, omdat wij twee organisaties omsmeden tot één. 
 
Kerncompetenties
Voor deze vlootschouw, zijn samen met de directie vijf kerncompetenties vastgesteld, te weten: 
 
a. klantgerichtheid
b. samenwerken
c. aanpassingsvermogen
d. resultaatgerichtheid
e. ontwikkelbaarheid
 
Als we met BAM in de Champions League willen spelen, moeten de genoemde competenties ruim aanwezig zijn. Want alleen met spitsen win je geen wedstrijd.’ Dit zegt Marjolein Kerklaan, HR Business partner regio Zuidwest, weloverwogen. ‘In mijn regio staat een actieplan te wachten naar aanleiding van de vlootschouw. Hieruit volgen acties waardoor mensen op andere posities komen, promoties, opleidingsvoorstellen, etc.’
‘Wij willen Champions League spelen met een juiste combinatie van spelers!'  Marjolein Kerklaan, HR Business Partner regio Zuidwest
 
Personeelsplanning
Hoe zorgt de regio ervoor dat de personeelsplanning nog beter aansluit op de workload die er is en hoe wordt deze geoptimaliseerd? Dit is feitelijk de juiste man/vrouw op de juiste plaats, maar ook op het juiste moment. ‘Deze planning doe je op strategisch niveau en in de regio op tactisch en operationeel niveau’. ‘Om de kwaliteit van de operationele personeelsplanning te verbeteren heeft regio Zuidwest er nu voor gekozen om de zogenaamde 10-wekenplanning te maken voor de inzet van bouwplaatsmedewerkers en monteurs. Op deze wijze wordt er op de projecten meer vooruitgedacht en wordt de voorspelbaarheid van projecten beter inzichtelijk. Ook wordt er door BAM Businessschool momenteel een training personeelsplanning ontwikkeld voor leidinggevenden in de realisatie.’
 
Aandacht voor personeel
Aandacht voor de medewerkers kan zowel formeel als informeel plaatsvinden. Beoordelings- en planningsgesprekken zijn een goed voorbeeld voor de formele kant. Daarnaast zijn er de afgelopen tijd allerlei bijeenkomsten gehouden en ingepland door regio’s en marktspecialismen. 
 
In regio Zuidwest is een medewerkerstevredenheidsonderzoek geweest. In de regionale eindejaarsbijeenkomst zijn de resultaten hiervan gepresenteerd. In een volgende nieuwsbrief meer hierover, want dit verdient meer aandacht.
Er zijn ook ontbijtsessies geweest, van waaruit vijf verbeterteams zijn gestart. Deze teams vormen een dwarsdoorsnede van de organisatie. Eind Q1 wordt er opnieuw gemeten om te vergelijken of er verbeteringen te zien zijn. Ook hierover volgt later meer.