HR Business Partners versus HR Services

28 januari 2016 14:39

Uit ervaring van de HR Business Partners blijkt dat soms de verschillen tussen de activiteiten van de business partners en HR Services niet altijd als even duidelijk wordt ervaren. Vandaar dat wij hierbij uitleggen hoe dit nu in elkaar zit en bij wie je moet zijn voor welke informatie.

Een grote beweging is dat de Business Partners centraal hun leidinggevende hebben. Iedereen werkt wel voor de regio’s, maar op deze wijze kunnen we de regio’s meer vanuit één beleid van dienst zijn. De medewerker kan bij HR Services terecht voor alle vragen omtrent arbeidsvoorwaarden, salaris, eindafrekening, pensioen en in te leveren bedrijfseigendommen zoals telefoon, laptop en leaseauto. Daarnaast zitten twee frontoffice medewerkers van HR Services één vast dagdeel per 2 weken in iedere regio komen.

Lange termijn
Maar wat gaat de HR Business Partner dan doen?, is de eerste vraag die rijst. Hij/Zij geeft het management in de regio strategisch HR advies. Een HR Business Partner moet de business en de markt waarin wij bewegen echt begrijpen om een vertaalslag te kunnen maken. Hierbij moet je denken aan voorbereidingen op veranderingen die zich daar afspelen. Door bijvoorbeeld een strategische personeelsanalyse te doen in de regio kun je zien dat er in de toekomst gaten vallen in de personeelsbezetting of op specifieke kennis. Dan kan hier tijdig actie op worden ondernomen. Het gaat dus om de lange termijn ondersteuning.

Meer informatie is te vinden op http://nl.bamplaza.com/portalen/bambouwenvastgoed/hr/Pages/home.aspx .