Het spel dus ook de spelregels zijn veranderd

11 maart 2016 14:39
Het project Zaans Medisch Centrum is het eerste ziekenhuis in Nederland wat op basis van lean design principles en als DBMO-contract wordt gerealiseerd.
De focus van het project is enerzijds gericht op waardestromen (7 flows of healthcare: patiënt, medewerker, familie, goederen, medisch inventaris, medicijnen en informatie), de functionaliteit en beschikbaarheid. Daarnaast bekommert men zich om de total cost of ownership (TCO). Tevens wordt ernaar gestreefd om de realisatietijd van het nieuwe ziekenhuis met twaalf maanden te verkorten.
 
Het DBMO-contract behelst een bepaalde onzekerheid waardoor van de opdrachtgever en opdrachtnemer een open en transparante houding wordt vereist. Dit resulteert in van onzekerheden te reduceren (principe van een UAV-contract) naar risico’s te managen (principe van een UAV-GC contract). Om het beoogde projectresultaat te bereiken, vraagt dit dus van ons en onze ketenpartners en klanten een andere benadering, competentie en andere kennis. De kwaliteit en het resultaat van een project wordt mede bepaald door de mensen, de samenwerkingsrelatie, de structuur en systemen van de organisatie van de betrokken partijen. 
 
Om het beoogde projectresultaat van het project Zaans Medisch Centrum te behalen, is vooruitlopend op de nieuwe organisatie van BAM van meet af aan door het project op integrale samenwerking gestuurd. Bijvoorbeeld is met de belangrijkste partner voor het inbouwpakket een afwijkend inkoopproces gedaan, gericht op projectpartnerschap om kennis te bundelen en procesoptimalisatie te organiseren waardoor verspillingen gereduceerd worden, procesinnovatie mogelijk wordt maakt en de kwaliteit van het product, het rendement en werkplezier verhoogd worden.
 
Voorafgaand aan de inkoop is door BAM voor het inbouwpakket een ‘markt’ met potentiële projectpartners gehouden. De selectiecriteria waren niet gericht op de prijs, maar op de opvatting en competenties van de organisatie van de potentiële projectpartner (bijv. het innoverend vermogen, ervaring van geïntegreerde contracten, bereidheid om te investeren in samenwerking) de samenwerkingsrelatie (past performance) en systemen (ISO 14001, 9001, BIM). Vervolgens is met de geselecteerde projectpartners gezamenlijk gezocht naar procesoptimalisatie (integraal laagste kostprijs) met behoudt op rendement van betrokken partijen en de vereiste kwaliteit. In dit proces zijn met projectpartners de eerste stappen gezet voor SBL (bijv. BAM gaat de bouwplaatslogistiek voor onderaannemers verzorgen), de sanitaire elementen van Huter en modulaire elementen van BAM.
 
Na afloop van procesoptimalisatie is pas het geoptimaliseerde proces formeel door BAM aan de projectpartner opgedragen. Vertrouwen, openheid en transparantie (bijv. onderling verstrekken van open begrotingen), onderschikken van eigen belangen, etc. zijn randvoorwaarden voor succes en procesinnovatie. Voorts is door het projectteam de inkoop integraal (CAPEX en OPEX) georganiseerd waarbij voor BAM integraal de beste keuze gemaakt wordt (TCO).