Het Financial Shared Services Centre onder constructie

1 september 2015 13:46

De nieuw gevormde organisatie BAM Bouw en Vastgoed heeft een grote taak om al haar stafafdelingen en ondersteunende activiteiten opnieuw in te richten. Het vormen van één Financial Shared Service Centre (FSSC) voor alle debiteuren, crediteuren, grootboek en urenregistratie is één van de speerpunten. Je kunt je voorstellen dat bestaande processen moeten worden vergeleken, keuzes worden gemaakt en nieuwe voorstellen worden gedaan. Ook tijdens deze verbouwing is de winkel gewoon open. Dat is wellicht nog wel de grootste uitdaging!

Ambitie
‘Onze stip op de horizon is hét financieel datacentrum van BAM Bouw en Vastgoed te worden’, vertelt Carina van Reeven, manager FSSC a.i.. Op korte termijn houdt dit in dat het FSSC alle uren, bankrekeningen, facturen en vorderingen van voormalig BAM Utiliteitsbouw, Woningbouw, AM, BAM Bouw en Techniek en BAM Materieel verwerkt. Het FSSC heeft kantoor in Bunnik. 

Stand van zaken
Pas vorig jaar was het BAM Techniek FSSC voor de facturen en debiteuren (vorderingen) vrijwel geheel gecentraliseerd in Bunnik. De FSSC’s van voormalig Utiliteitsbouw en Techniek zijn in april fysiek samengevoegd in Bunnik. In mei zijn we gestart met het overnemen van de eerste Woningbouw activiteiten. Ook zijn de eerste stappen gezet voor het oplijnen van de urenadministraties.  

Vacatures
‘We zoeken drie teamleiders en een senior grootboek (specialist grootboek) als collega’s in het FSSC. Deze functies staan nu intern vacant op https://www.mybamcareer.nl/ en extern vacant tot 15 september. Heb je belangstelling of weet je een collega die belangstelling heeft, laat weten!’ aldus Carina.

Werkvoorraad facturen
De werkvoorraad facturen is de afgelopen maanden redelijk constant, maar nog steeds te hoog. ‘We hebben een plan om de komende twee maanden de werkvoorraad terug te brengen naar 2 à 3 dagen werk, dit is mijn uiteindelijke streven' sluit Carina af.

Voor vragen zijn onze collega’s crediteuren het best bereikbaar op crediteuren-BBT@bam.nl.