Engineering BIM installaties

11 maart 2016 14:34
Schetsontwerp (SO) naar Voorlopig Ontwerp (VO) casco
 
Regio Noordwest - BAM is druk bezig met de integrale uitwerking van het circulaire Paviljoen van ABN AMRO, gesitueerd op de Zuidas in Amsterdam. De bouw van de kelder is gestart, terwijl de rest van het ontwerp nog niet af is.
 
Het project is niet alleen een technische, maar vooral ook een procesmatige uitdaging. Hoe worden processen afgestemd en hoe brengen we informatiebehoefte in kaart? De verdienmodellen en eigendomsverhoudingen van alle betrokkenen staan ter discussie en men moet transparant samenwerken. Een ‘bouwteam’ moet vroeg co-makers selecteren om alle expertise en kansen te benutten. Deze manier van co-creatie levert veel meer innovatie op.
 
De eerste belangrijke milestone voor de ontwikkelaars is een multidisciplinair gecoördineerd Definitief Ontwerp (DO). Voor de installaties betekent dit dat de routing en maximale afmetingen van de installaties bekend moeten zijn, zodat sparingen bepaald kunnen worden. Dit traject duurt normaal gesproken minimaal twee weken. Aangezien de sparingen voor de kelder opgegeven moeten worden, is getracht om dit in twee dagen uit te engineeren. 
 
De voorbereiding hierbij was zeer belangrijk. Het installatieconcept en de systemen zijn uitgedacht en de leidingen zijn enkellijnig, schetsmatig op tekening (PDF) gezet. Met deze input kon de BIM modelleur in twee dagen een VO cascomodel opzetten waarin elektrotechnische installaties, luchtkanalen, schachten, beeldbepalende roosters, hoofdtracés van sprinkler, CV en GKW zijn uitgewerkt.

Dit installatiemodel is vervolgens naar de architect verzonden om esthetisch een mening te vormen. Inmiddels zijn de esthetische opmerkingen verwerkt, zodanig dat compromissen zijn gesloten tussen techniek en esthetica.