Een succesvol integratietraject binnen Bouw en Techniek is afgerond

11 november 2015 10:35

‘We liggen op schema bij de reductie van het handelswerkkapitaal van ten minste € 300 miljoen ultimo 2015’, zegt Rob van Wingerden in de financiële update van het derde kwartaal. Ook binnen BAM Bouw en Techniek wordt hard getrokken aan het structureel verwerven van werkkapitaal

‘Wij hebben hierbij nog een extra uitdaging, omdat we middenin een integratie van twee bedrijven zitten’, aldus Pierre Juge, financieel directeur BAM Bouw en Techniek. ‘Afgelopen juni startten we met de integratie en inmiddels is de integratie van de “Dash-4-Cash”-activiteiten uit het werkkapitaalprogramma succesvol afgerond’ zegt Dolf Duijvelshoff, manager bij REL, de externe adviseurs die BAM ondersteunt in Cash 300 programma.

Cash 300*

Binnen Cash 300 zijn verschillende activiteiten gaande. Er zijn veel opleidingen gegeven om medewerkers bewust te maken van hun bijdrage in het genereren van werkkapitaal. Hiernaast worden controllers, projectadministrateurs, projectleiders, directieleden en vele anderen begeleid in het zichtbaar maken van mogelijkheden om het werkkapitaal omhoog te schroeven. Het Dash-4-Cash-programma is een van de lopende activiteiten die na het Cash 300-programma als proces gewoon blijven bestaan.

Dash-4 Cash

‘De letterlijke vertaling van “Dash-4-Cash” is sprint naar geld’, legt Gert-Jan Versteeg, Operational Cash Manager en ‘Cash Champion’ binnen BAM Bouw en Techniek, uit. 'Anders gezegd is het najagen van de gelden die BAM toekomen.’ Hierbij moet je denken aan activiteiten zoals:

  1. Debiteurenopvolging

    Het opvolgen van facturen waarvan de betaaltermijn is overschreden (dus waarbij de klant te laat is met betalen) en het voortijdig (voor de vervaldatum) bellen van klanten om te achterhalen of de verstuurde factuur betaald gaat worden.

  1. Tijdig factureren van onderhandenwerk

    De nadruk van de opvolging van het onderhandenwerk ligt op het tijdig factureren van onze klanten. Met andere woorden; het zo snel mogelijk factureren van de geleverde prestatie/werkzaamheden. Natuurlijk zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het geleverde werk.

Integratieproces
‘Zowel bij bouw als techniek was het dagelijks opvolgen van facturen en het om de week bespreken van de Top 10 al routine. Het werd alleen apart uitgevoerd. Sinds enkele maanden wordt dit nu geïntegreerd aangepakt. Een stuk efficiënter!’, zegt Frank Schmeink, assistent-controller regio Midden. ‘Het is ook een logische vervolgstap van onze integratie.  De bespreking van de Top 10 Debiteuren- en Onderhandenwerkposities met de regiodirecties wordt door alle betrokkenen als zeer nuttig en positief ervaren.’

‘Het betaalgedrag van de klanten wordt op deze manier over de regio’s heen inzichtelijk gemaakt en resulteert al in gezamenlijke acties richting klanten. Kortom, leren van elkaars situatie en streven naar een gezamenlijke oplossing van problemen, zijn de positieve bijkomstigheden van een geïntegreerde aanpak.’, zegt Frans Bayense, die als teamleider debiteuren FSSC BAM Bouw en Vastgoed ook in het projectteam deelneemt.

 

*Wat is het Cash 300-programma ook alweer?
BAM Groep startte het Cash300-programma om in 2015 het werkkapitaal met ten minste EUR 300 miljoen te verbeteren. Dit is een van de vier pijlers van het Back in Shape-programma om de prestaties van geheel BAM te verbeteren en achterblijvende  activiteiten aan te pakken. Zie voor meer informatie www.bambackinshape.eu