Een frisse start met sentiment

28 januari 2016 18:11

Een jaar eindigt altijd met de administratie op orde krijgen, lopende projecten afronden en denken aan nieuwe uitdagingen en kansen. De balans is opgemaakt en de teller staat weer op nul ("en dat is maar goed ook"). Wat is er fijner dan 2016 beginnen met een ‘frisse start’ en 'hernieuwd toekomstperspectief'? Heerlijk! 

Na ons kerstreces zijn we echter al snel weer overgaan tot de orde van de dag. De integratie tusen Bouw en Techniek gaat prima en voortvarend. Ons bedrijf is volop in verandering om de nieuwe koers te kunnen volgen en de gestelde doelen te kunnen behalen. We hebben onze quick wins weer opgepakt en de implementatie is op volle toeren. Van de voortgang zullen we iedereen binnenkort met een speciale nieuwsbrief op de hoogte houden.

Ook worden Jaap en ik af en toe een beetje melancholisch vanwege het vertrek van onze collega’s Marc en Henk. We werkten zo lang samen dat het zeker wennen zal zijn. Ook langs deze weg wensen wij Marc en Henk heel veel plezier, geluk en succes bij hun nieuwe toekomst.

Uit de media vernemen we dat de bouwsector momenteel harder groeit dan verwacht en dat de komende jaren er positief uitzien voor de sector. Wij merken dit door nieuwe verworven projecten zoals de nieuwsbouw van het WTC te Utrecht, start bouw Windpark Netterden – Azewijn en bijvoorbeeld de verbouwing van de Kennedytoren in Eindhoven, maar ook door onze deelname aan het innovatieprogramma “Dutch Windweel”. Klanten die vertrouwen in ons hebben! Mooie ontwikkelingen waar onze wereld om vraagt. Op de lange termijn lijkt de zon voor Bouw en Techniek weer flink te gaan schijnen, wat laat zien dat er mooie dingen kunnen gebeuren als je als groot bedrijf ook durft te veranderen.

Veel succes met je dagelijkse werkzamheden en we treffen elkaar real life op kantoor, op de bouwplaats of virtueel via Twitter en/of Yammer.

Met hartelijke groet en veel leesplezier, Jan Kempkens