Eén bedrijf, één intranet omgeving

11 november 2015 12:41

Zoals je mogelijk al gemerkt hebt, is het intranetportaal van BAM Bouw en Techniek live. Eén portaal voor alle medewerkers binnen de kantooromgeving van BAM Bouw en Techniek. Naast beleidsinformatie en het corporate nieuws kun je vooral praktische zaken terugvinden om je werk te vergemakkelijken.

Plaza* BAM Bouw en Techniek heeft naast een communicatierol, ook de functie om de onderlinge samenwerking te bevorderen. Het is een bewaarplaats en kan een rol spelen bij het ondersteunen van concrete activiteiten (bijvoorbeeld een discussieforum over een bepaald onderwerp). Doelstelling hierbij is dat we kennisdeling en samenwerking stimuleren door een waardevolle toevoeging van content, die een verbinding legt tussen gebruikers.

De integratie is in volle gang. Dit betekent dat nog niet alle informatie op het nieuwe portaal beschikbaar is. Voor dit moment zal het dus kunnen voorkomen dat, voor specifieke informatie als een B(T)MS systeem, nog gelinkt zal worden naar de oude Utiliteitsbouw/Techniek portalen. Alles wat al geïntegreerd is,  kan worden aangeboden. Dit zal via het nieuwe portaal bekend gemaakt en gedeeld worden.  Informatie over de stafdiensten (die behoren bij BAM Bouw en Vastgoed) zal bijvoorbeeld op het plazaportaal van Bouw en Vastgoed worden gepubliceerd.

‘Het is van het allergrootste belang om nieuwsfeiten, kennis en werkmethodieken die in de organisatie worden gegenereerd met elkaar te delen...... dit is één van de doorslaggevende factoren voor de toekomst.’ Huib van Kuilenburg

‘Op dit moment zijn we in gesprek met alle marktspecialismen, regio's en stafdiensten (BAM Bouw en Vastgoed) om de invulling van Plaza verder vorm te geven en de nieuwsgaring, informatieoverdracht en kennisdeling met behulp van Plaza verder te stimuleren. Dit kan nieuws zijn over...... innovatie, veiligheid en arbo, onderhanden projecten, maar ook "Human interest”, personalia of nieuwe opdrachten’, legt Huib van Kuilenburg, Manager marketing en communicatie, uit.

Wil je jouw verhaal delen of meer informatie over het Plaza portaal? Neem dan contact op met BAM Bouw en Techniek - Marketing en Communicatie (bouwentechniek@bam.nl)

 

Plaza* is een medium dat door computergebruikers binnen de kantooromgeving geraadpleegd kan worden om op de hoogte te blijven van actuele zaken binnen BAM. Voor het opzoeken van achtergrondinformatie, het delen van kennis met collega's (Wie is Wie). Tevens zal het worden gebruikt om te communiceren over werkmethodieken, onder meer op het gebied van KAM, HRM en Informatiemanagement.