Directiemededelingen januari 2016

28 januari 2016 17:18

Directiemededelingen BAM Bouw en Vastgoed

 

Vertrek Henk Bol en Mark de Vreede uit directieteam BAM Bouw en Techniek

Hierbij informeren wij jullie dat Henk Bol en Marc de Vreede BAM Bouw en Techniek hebben verlaten.

Henk heeft ervoor gekozen met vroegpensioen te gaan. Dit betekent dat Henk zijn functie als directievoorzitter van BAM Bouw en Techniek per 1 januari jl. heeft neergelegd.

Hij zal tot en met de afsluiting van de jaarcijfers 2015 bij Bouw en Techniek betrokken blijven. Henk heeft 38 jaar voor BAM gewerkt. Wij zijn Henk dankbaar voor al het werk dat hij voor BAM heeft verricht en wensen hem graag een mooi nieuw hoofdstuk in zijn leven.

Marc heeft besloten om met ingang van 1 januari jl. BAM te verlaten en zijn functie als directeur BAM Bouw en Techniek neer te leggen. Hij heeft aangegeven een nieuwe weg in te willen slaan. Wij respecteren zijn keuze en wensen hem veel succes en plezier op het pad dat voor hem ligt. Wij danken Marc voor alle inspanningen die hij de afgelopen 26 jaar voor BAM heeft geleverd.

Jan Kempkens en Jaap Hazeleger, beiden directielid BAM Bouw en Techniek, nemen hun werkzaamheden over.

 

Directiemededelingen BAM Bouw en Techniek

 

Vertrek Maarten Volbeda

Maarten Volbeda, regiodirecteur van BAM Bouw en Techniek - Regio Noord, heeft BAM per 1 januari 2016 verlaten.

Maarten heeft ervoor gekozen om vanaf deze datum zijn carrière voort te zetten als zelfstandig ondernemer en wel als ontwikkelende architect. Het beroep waarmee hij ooit zijn carrière is gestart. Wij wensen Maarten veel succes met de uitdagingen die voor hem liggen en danken hem voor de inzet die hij bijna 25 jaar voor onze organisatie heeft geleverd.

 

Vertrek Cees Haakman

Cees Haakman, directeur Modulair Ontwikkelen en Bouwen heeft besloten om na 16 jaar BAM zijn carrière een passend vervolg gaan geven in de transportsector.  Wij bedanken Cees voor zijn inspanningen en constructieve bijdrage voor de BAM organisatie en wensen hem veel succes toe met deze nieuwe stap.