Dichter op de business

28 januari 2016 12:29

Tot voor kort werden alle verzekeringsactiviteiten voor de werkmaatschappijen uitgevoerd vanuit de verzekeringsafdeling van Koninklijke BAM Groep. Daar is  verandering in gekomen. De activiteiten worden nu vanuit BAM Bouw en Vastgoed uitgevoerd. Het verzekeringsteam stelt zich voor.

Bij BAM Bouw en Vastgoed bestaat het verzekeringsteam uit Gusta de Vos, Johan Laseur en Andy Robijn. Johan neemt  de schadebehandeling voor zijn rekening. De advisering is in handen van Gusta en Andy.

‘Door dichter op de business  te zitten willen we bereiken dat wij eerder bij de grote(re) risicovolle projecten betrokken zijn,  geeft Andy Robijn aan. ‘We kunnen een betere inschatting maken van verzekerbare maar ook onverzekerbare risico’s en vervolgens de verzekeringsoplossingen daarop beter afstemmen’. Uitgangspunt is steeds het kijken naar de risico’s en hoe hier mee om te gaan. 

Voor wat schaden betreft is het natuurlijk zo dat voorkomen nog altijd beter is dan genezen. Bij de beoordeling van risico’s en de advisering wordt zeker gekeken naar de preventieve aspecten.  Als er vervolgens toch schade is, is de doelstelling om de doorlooptijd van de schadebehandeling zo kort mogelijk te houden en de schadepenningen zo snel mogelijk binnen te halen.

Uiteraard kan de verzekeringsafdeling dit niet alleen doen. ‘We moeten het met z’n allen doen’, geven zowel Johan, Gusta als Andy aan. ‘De uitdaging is dat wij elkaar snel vinden, de juiste gegevens tijdig uitwisselen en samen voor een goed resultaat gaan’.

Klik hier voor meer informatie http://nl.bamplaza.com/portalen/verzekeringen/Pages/default.aspx

 

*Op de foto van links naar rechts: Andy, Gusta en Johan