Change team binnen BAM Bouw en Techniek aan de slag

1 september 2015 13:54
Change team BAM Bouw en Techniek

We gaan verder op de weg die we zijn ingeslagen, waarbij Consultancybureau Bain haar taken heeft overgedragen aan twee BAM-collega’s: Dorien Staal en Bart Sigger. Dorien en Bart gaan de samenhang tussen de gepresenteerde initiatieven coördineren.

Dorien maakte onderdeel uit van het Change Team. Hier heeft zij gezorgd, in samenwerking met de (HR) directie en de COR, voor gedragen adviestrajecten. Voorheen vervulde zij de functie van HR directeur bij BAM Woningbouw.

Bart was sinds januari lid van het Change Team en werkte daarvoor als tenderstrateeg bij BAM Infraconsult. Voordat hij bij BAM kwam werken, heeft hij diverse transformaties begeleidt als adviseur bij The Boston Consulting Group.

De integratie van BAM Bouw en Techniek krijgt onder meer vorm dankzij 16 veranderthema’s. Daarvan zijn 6 als kernthema benoemd en 10 ondersteunend. De focus van het Change Team, de directie en op korte termijn de regio’s ligt bij de 6 kernthema’s: Projects in Control, Engineering, Inkoop. Beheer & Onderhoud, Commerciële focus en Mensen. Wij zullen u in volgende communicatie-uitingen nader berichten over elk van de thema’s en de mogelijke impact op uw werk. Voor vragen met betrekking tot raakvlakken tussen de initiatieven zijn Dorien en Bart bereikbaar.

Bart: bart.sigger@bam.nl, T. 06 514 886 10
Dorien: dorien.staal@bam.nl, T. 06 131 095 38