BIM in ontwikkeling - doe je mee?

10 december 2015 15:04
BAM heeft steeds meer contracten waarin het beheer en onderhoud een grote rol speelt. Kostentechnisch is de onderhoudsfase vaak belangrijker dan het bouwen zelf. Dit is een grote omschakeling ten opzichte van de ‘standaard’ bestekwerken waarbij we na oplevering konden vertrekken.

In de oude situatie produceerden we een grote stapel revisietekeningen,een garantieboek en dergelijke voor de opdrachtgever. Vervolgens konden we door naar het volgende project zonder ons druk te maken of de opdrachtgever alle benodigde gegevens voor de exploitatiefase had. Nu we het beheer en onderhoud zelf gaan doen, zou het logisch zijn dat we gedurende de hele bouw een dossier opbouwen dat alle informatie bevat om het dat vanaf dag één goed op te kunnen pakken. Helaas lukt het echter bij veel projecten nog niet om bouwen, beheren en onderhouden als één project te zien en wordt een project nog altijd op de traditionele manier overgedragen aan collega’s en moet veel (uitzoek) werk opnieuw gebeuren. Hier ligt een grote kans voor BAM!!

I have a dream!

 

“Door vroegtijdig met elkaar om de tafel te zitten en, voor zowel de bouw als beheer en onderhoud, de totale informatiebehoefte in kaart te brengen zijn we in staat om informatie op maat aan te leveren. Uitzoekwerk doen we slechts één keer en we leggen alles eenduidig vast waardoor kwaliteit en de uitwisselbaarheid goed is. Wanneer er een wijziging komt hebben direct een helder beeld van de consequenties in alle fasen.”

Om deze droom te kunnen realiseren moeten we met elkaar een stap maken om Lean, BIM, Concurrent Engineering, Systems Engineering, Life Cycle Costing, duurzaam, Smart Building Logistics, etc. gecombineerd toe te passen. Met andere woorden: we moeten logisch nadenken, een helder proces voor ogen hebben, zowel intern als extern de samenwerking opzoeken - samenwerken betekent niet werken met de goedkoopste partij maar werken met de partij die ons het beste aanvult en kan helpen - en een duidelijk informatie- en uitwisselingsproces bepalen: Hoe praten we met elkaar, wanneer praten we met elkaar, in welke taal en hoe gaan we om met wijzigingen.

 

 

In de afgelopen jaren hebben vanuit het BIM Center al veel onderdelen van het bovenstaande doel met succes op de projecten toegepast en zijn we steeds beter instaat om deze verschillende toepassingen te combineren. De BIM modellen (gebouw vorm + gegevens) van zowel techniek, bouwkunde als constructie voldoen steeds meer aan de RvB Norm en zijn we in staat de kwaliteit te controleren en te borgen. Dit doen we niet alleen als de opdrachtgever deze eis stelt. A&E heeft besloten dat alle nieuwe projecten aan de strenge (ook data) eisen moet voldoen naast de DNR die altijd al gehanteerd wordt. Een belangrijke stap voor het vervolgtraject. Op het moment dat de kwaliteit van het BIM model geborgd is kunnen we de informatie op alle fronten gebruiken,
dus ook voor onderhoudsplannen, meldingssystemen klant, operationele systemen, gebouwbeheersystemen, enz. Hierbij Is het van groot belang dat er duidelijke keuzes gemaakt worden:

• in welk systeem worden welke data beheerd en
• hoe moet er met wijzigingen worden omgegaan.

Vanuit het BIM Center zijn we volop bezig om deze informatie en de systemen te stroomlijnen door middel van advisering op projecten en structurering in Revit modellen en xD-Manager.
Tevens is dit één van de hoofditems in de werkgroepen van het BAM BIM Programma 2014-2016.

Een ieder die dit verhaal herkent en mee wil werken aan deze stap voorwaarts nodigen we van harte uit bij het BIM Center.

Jeroen Harink - jeroen.harink@bam.nl