BAM “leading in BIM”

16 november 2017 16:50
Huib Tieleman - BAM BIM Center

BIM gebaseerd werken wordt binnen de verschillende BAM bedrijven ontwikkeld en geïmplementeerd op basis van de BIM 2020 agenda.

 

Een aantal jaren geleden is deze BIM agenda vastgesteld als groeipad en target voor geheel BAM. In de agenda wordt onderscheid gemaakt tussen een zestal deelgebieden van BIM, van het maken van 3d modellen tot het volledig integraal toepassen van BIM, inclusief 3D coördinatie, hoeveelhedenbepaling, 4D planning, eisenverificatie, prestatiesimulatie en exploitatieondersteuning. Ieder deelgebied heeft hierbij zijn eigen specifieke doelstelling en ontwikkelsnelheid.

Jaarlijks worden in de Operationele Plannen (OP’s) de targets voor het betreffende jaar vastgesteld.

Binnen BAM Bouw en Techniek wordt ieder kwartaal de status van de BIM toepassing op de grotere projecten gemeten en getoetst aan de gestelde targets. De resultaten worden vastgelegd in zogenaamde BIM dashboards, welke vooral grafisch de BIM status van betreffende projecten in beeld brengen.

De BIM coördinatoren uit het BIM Center stellen samen met de projectteams de actuele BIM status vast aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Het resultaat komt in de dashboards met een score ten opzichte van het OP target per deelgebied en in de vorm van een over-all score. De dashboards worden besproken in de betreffende projectteams, met de nadrukkelijke focus op verdere verbetering. Stimuleren van de BIM implementatie is hierbij het credo.

De BIM dashboards maken integraal deel uit van de kwartaalrapportage van BAM Bouw en Techniek / BAM Bouw en Vastgoed. De resultaten laten zien dat de BIM implementatie binnen ons bedrijf prima op koers ligt en zich ieder kwartaal verder verbetert.

Huib Tieleman - BAM BIM Center