Artikelen

13 november 2015

Bijna een jaar zijn we op weg met het integratieproces tussen bouw en techniek. Twee gerespecteerde culturen met een lange historie. Met verschillen in leiderschap en in fasering op onze projecten. 

12 november 2015

De afgelopen zes weken zijn vier nieuwe tenderstrategen gestart op het tenderbureau in Bunnik. Zij worden de verbindende schakel tussen de regio’s op het gebied van nieuwe tenders waarvoor BAM zich heeft geprekwalificeerd. De afdeling heeft onder leiding van Carien Akkermans ambitieuze doelstellingen staan. 

11 november 2015

Zoals je mogelijk al gemerkt hebt, is het intranetportaal van BAM Bouw en Techniek live. Eén portaal voor alle medewerkers binnen de kantooromgeving van BAM Bouw en Techniek. Naast beleidsinformatie en het corporate nieuws kun je vooral praktische zaken terugvinden om je werk te vergemakkelijken.

11 november 2015

Het Jacobs Douwe Egberts (JDE) hoofdkantoor in Utrecht is al jaren de plek waar koffie gebrand wordt en waar BAM al zo’n veertig jaar bouwkundig onderhoud verricht. Laat dit nu net het moment zijn waarop JDE een opdracht geeft voor de uitbreiding van de Coffee Plaza. Deze opdracht omvat de uitbreiding van de kantine, waarbij deze uitbreiding in eerste instantie als kantoorruimte in gebruik zal worden genomen en daarna als kantine zal fungeren.

 

11 november 2015

‘We liggen op schema bij de reductie van het handelswerkkapitaal van ten minste € 300 miljoen ultimo 2015’, zegt Rob van Wingerden in de financiële update van het derde kwartaal. Ook binnen BAM Bouw en Techniek wordt hard getrokken aan het structureel verwerven van werkkapitaal

10 november 2015

De foto's die kraanmachinist Marco van Dulst uit Utrecht maakt worden steeds populairder. Bijna achthonderd Twitteraars volgen de kraandrijver die elke dag op zestig meter hoogte een jaloersmakend uitzicht over de stad heeft. 

10 november 2015

Eén afdeling Inkoop is onderdeel van de nieuwe organisatiestructuur van BAM Bouw en Vastgoed. Maar wat weten we hier nu eigenlijk van? Wat doet deze afdeling? En waar zijn onze inkopers momenteel mee bezig?

10 november 2015
Hubrecht Instituut

Denken vanuit de gebruiker, hoge kwaliteit, kortere bouwtijd en voldoen aan levenscyclus- en duurzaamheidseisen. Dit zijn de pijlers van de modulaire bouw- en installatieconcepten, waarmee BAM, met succes en ruim binnen de gewenste termijn, de uitbreiding van het Utrechtse Hubrecht Instituut heeft gerealiseerd.

Projectmanagers Mark van der Horst en Selwyn van Moorsel zijn voor het digitale magazine van het Hubrecht Instituut geïnterviewd.